Title: Kruhová inverze
Other Titles: Circle inversion
Authors: Fuchsová, Hana
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8173
Keywords: geometrie;kruhová inverze;Apolloniovy úlohy
Keywords in different language: geometry;circle inversion;Apollonius
Abstract: Bakalářská práce se zabývá kruhovou inverzí v geometrii. Hlavní myšlenkou této práce je detailní seznámení s kruhovou inverzí, se kterou se mnozí setkávají až na VŠ. Na praktických příkladech je ukázána její užitečnost, při řešení nejrůznějších úkolů, např. při řešení Apolloniových úloh. Při zpracování příkladů byl používám program Geogebra.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with circle inversion geometry. The main idea of this work is a detailed introduction to the circle inversion, especially to demonstrate its usefulness for solving various problems. The examples were created in the geometric program GeoGebra.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kruhova inverze Hana Fuchsova 2013.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Fuchsova.pdfPosudek vedoucího práce32,03 kBAdobe PDFView/Open
posudek_fuchsovaH.pdfPosudek oponenta práce38,41 kBAdobe PDFView/Open
Fuchsova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.