Název: Kruhová inverze
Další názvy: Circle inversion
Autoři: Fuchsová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8173
Klíčová slova: geometrie;kruhová inverze;Apolloniovy úlohy
Klíčová slova v dalším jazyce: geometry;circle inversion;Apollonius
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá kruhovou inverzí v geometrii. Hlavní myšlenkou této práce je detailní seznámení s kruhovou inverzí, se kterou se mnozí setkávají až na VŠ. Na praktických příkladech je ukázána její užitečnost, při řešení nejrůznějších úkolů, např. při řešení Apolloniových úloh. Při zpracování příkladů byl používám program Geogebra.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with circle inversion geometry. The main idea of this work is a detailed introduction to the circle inversion, especially to demonstrate its usefulness for solving various problems. The examples were created in the geometric program GeoGebra.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kruhova inverze Hana Fuchsova 2013.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho BP - Fuchsova.pdfPosudek vedoucího práce32,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_fuchsovaH.pdfPosudek oponenta práce38,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fuchsova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8173

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.