Title: Dějiny a současnost pokusů v elektrostatice
Other Titles: History and present of experiments in electrostatics
Authors: Grešl, Tomáš
Advisor: Kunesch, Robert
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8184
Keywords: elektrostatika;historie;pokus
Keywords in different language: electrostatics;history;experiment
Abstract: V této bakalářské práci je popsána historie elektrostatiky, pokusy v elektrostatice a jejich vysvětlení.
Abstract in different language: In this thesis is described the history of electrostatics, exleriments in electrostatics and its explenations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Gresl_P09B0097.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Gresl - ved..pdfPosudek vedoucího práce99,53 kBAdobe PDFView/Open
Gresl - opon..pdfPosudek oponenta práce159,5 kBAdobe PDFView/Open
Gresl - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.