Název: Evropský system lidských práva a realita
Další názvy: Europien system of Human Rights and The Reality
Autoři: Zelenka Kubíková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Kopal, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8190
Klíčová slova: ochrana lidských práv;Listina základních práv a svobod;Rada Evropy;OSN;Všeobecná deklarace lidských práv;Mezinárodní pakty o lidských právech;Evropská úmluva;Evropská unie;Evropský soud pro lidská práva;Amnesty international;Freedom house;Člověk v tísni
Klíčová slova v dalším jazyce: human rights protection;Charter of fundamental rights and freedoms;Council of Europe;UN;General declaration of human rights;International pacts of human rights;Europien declaration;European union;Europien court for human rights;Amnesty international;Freedom house;Human in emergency
Abstrakt: Ve své diplomové práci se zabývám problematikou ochrany lidských práv v oblasti současného mezinárodního práva veřejného. Vedle popisu historie i současnosti mezinárodněprávní úpravy ochrany lidských práv se snažím vyhodnotit i efektivitu současné úpravy, ochotu států a světové veřejnosti ji respektovat.
Abstrakt v dalším jazyce: I deal with the question of the protection human rights in the area of present international common law in my diploma work. Inside of the history description and present description international protection of human rights I try to appraise even the effectiveness of the present legislation ,the state accommodation and international public to respect it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mezinarodni ochrana lidskych prav.pdfPlný text práce559,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenka-Kubikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce470,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenka-Kubikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce772,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenka-Kubikova 1.pdfPrůběh obhajoby práce713,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8190

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.