Title: Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku
Other Titles: Arbitration in International Trade Relations
Authors: Románková, Kristina
Advisor: Růžička, Květoslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8193
Keywords: mezinárodní arbitráž;rozhodčí smlouva;rozhodčí nález;arbitrabilita
Keywords in different language: international arbitration;arbitration agreement;arbitration award;arbitrability
Abstract: Cílem této diplomové práce je definovat pojem mezinárodního rozhodčího řízení. Dále jsou v ní uvedeny významné prameny pro mezinárodní rozhodčí řízení a mezinárodní rozhodčí instituce. Vymezuje také pojem rozhodčí smlouva a arbitrabilita. Na závěr popisuje fáze mezinárodního rozhodčího řízení.
Abstract in different language: The goal of this Thesis is to define the term of international arbitration. Then there are mentioned important legal sources of international arbitration as well as international arbitration institutions. It also defines the arbitration agreeement and arbitrability. Finally it describes the phases of international arbitration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka-poslat _ kopie.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Romankova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce500,64 kBAdobe PDFView/Open
Romankova - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Romankova 1.pdfPrůběh obhajoby práce756,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.