Název: Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku
Další názvy: Arbitration in International Trade Relations
Autoři: Románková, Kristina
Vedoucí práce/školitel: Růžička, Květoslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8193
Klíčová slova: mezinárodní arbitráž;rozhodčí smlouva;rozhodčí nález;arbitrabilita
Klíčová slova v dalším jazyce: international arbitration;arbitration agreement;arbitration award;arbitrability
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je definovat pojem mezinárodního rozhodčího řízení. Dále jsou v ní uvedeny významné prameny pro mezinárodní rozhodčí řízení a mezinárodní rozhodčí instituce. Vymezuje také pojem rozhodčí smlouva a arbitrabilita. Na závěr popisuje fáze mezinárodního rozhodčího řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this Thesis is to define the term of international arbitration. Then there are mentioned important legal sources of international arbitration as well as international arbitration institutions. It also defines the arbitration agreeement and arbitrability. Finally it describes the phases of international arbitration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka-poslat _ kopie.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Romankova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce500,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Romankova - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Romankova 1.pdfPrůběh obhajoby práce756,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8193

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.