Název: Kompaktní tester elektronických součástek
Další názvy: Compact tester of electronic components
Autoři: Patera, David
Vedoucí práce/školitel: Panc, Tomáš
Panc, Tomáš
Oponent: Kupka, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8249
Klíčová slova: mikrokontrolér;mikroprocesor;AVR;ATmega32;tester;měření;indukčnosti;kondenzátor;rezistory;dioda;tranzistory
Klíčová slova v dalším jazyce: microcontroller;microprocessor;AVR;ATmega32;tester;measurement;chokes;capacitor;resistors;diode;transistors
Abstrakt: Kompaktní tester elektronických součástek. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací mikroprocesorového testeru. V první části práce jsou uvedeny principy měření základních součástek pomocí mikrokontrolérů. Další část práce popisuje hardware navrženého prototypu, vybrané způsoby měření a software řídícího mikrokontroléru. Následuje měření parametrů navrženého prototypu a vyhodnocení výsledků. Na konec je prototyp srovnán s podobnými zařízeními a také jsou navržena vylepšení do budoucna. Závěr práce je zaměřen na zhodnocení dosažených parametrů prototypu a odůvodnění některých nedostatků.
Abstrakt v dalším jazyce: Compact tester of electronic components. This thesis deals with design and realization of the microprocessor tester. The first part outlines the basic principles of measurement using microcontrollers. The next part describes hardware of the designed prototype, chosen measurement methods and the software of the microcontroller. The parameters of the designed prototype were measured in lab and the results evaluated. At the end is the prototype compared with similar devices and also there are some proposed improvements for the future. End of this work focuses on an evaluation of the of the prototype parameters and justification of the shortcomings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
David_Patera_BP.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053492_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce416,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053492_oponent.pdfPosudek oponenta práce456,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053492_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8249

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.