Title: Měření spotřeby paliva spalovacího motoru automobilu
Other Titles: Fuel consumption measurement of combustion car engine
Authors: Petržilka, Milan
Advisor: Kuberský, Petr
Kuberský, Petr
Referee: Blecha, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8253
Keywords: Palubní počítač;spotřeba paliva;vstřikovací trysky;spalovací motor
Keywords in different language: On-board computer;fuel consumption;injection nozzle;combusiton engine
Abstract: Práce se zabývá měřením spotřeby paliva spalovacího motoru automobilu pomocí měření průběhu napětí na vstřikovací trysce. První část práce stručně popisuje typy vstřikovacích trysek. Následuje matematický popis pro výpočet aktuální a průměrné spotřeby paliva, rychlosti a dojezdu automobilu. Další část je věnována realizaci funkčního vzorku palubního počítače do automobilu měřícího spotřebu paliva včetně ověření správnosti výpočtu.
Abstract in different language: The thesis is focused on fuel consumption measurement of a combustion engine by means of monitoring a voltage level of an injection nozzle. The first part of the thesis describes various types of injeciton nozzles. The following part describes mathematical expressions for computation of actual and average values of fuel consumptions, speed and full-tank range. The main part is dedicated to the design and realization of an on-board computer which provides user all useful information about fuel consumption, speed, number of travelled kilometers and full-tank range. The last part is concetrated on description of a functional test of designed on-board computer including verification of measured and calculated data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
053496_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,73 kBAdobe PDFView/Open
053496_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,29 kBAdobe PDFView/Open
053496_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.