Název: Měření spotřeby paliva spalovacího motoru automobilu
Další názvy: Fuel consumption measurement of combustion car engine
Autoři: Petržilka, Milan
Vedoucí práce/školitel: Kuberský, Petr
Kuberský, Petr
Oponent: Blecha, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8253
Klíčová slova: Palubní počítač;spotřeba paliva;vstřikovací trysky;spalovací motor
Klíčová slova v dalším jazyce: On-board computer;fuel consumption;injection nozzle;combusiton engine
Abstrakt: Práce se zabývá měřením spotřeby paliva spalovacího motoru automobilu pomocí měření průběhu napětí na vstřikovací trysce. První část práce stručně popisuje typy vstřikovacích trysek. Následuje matematický popis pro výpočet aktuální a průměrné spotřeby paliva, rychlosti a dojezdu automobilu. Další část je věnována realizaci funkčního vzorku palubního počítače do automobilu měřícího spotřebu paliva včetně ověření správnosti výpočtu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on fuel consumption measurement of a combustion engine by means of monitoring a voltage level of an injection nozzle. The first part of the thesis describes various types of injeciton nozzles. The following part describes mathematical expressions for computation of actual and average values of fuel consumptions, speed and full-tank range. The main part is dedicated to the design and realization of an on-board computer which provides user all useful information about fuel consumption, speed, number of travelled kilometers and full-tank range. The last part is concetrated on description of a functional test of designed on-board computer including verification of measured and calculated data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053496_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053496_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053496_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8253

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.