Title: Umělá zátěž pro testování PC zdrojů
Other Titles: Artificial load for power supplies testing
Authors: Pilský, Michal
Advisor: Kubík, Zdeněk
Kubík, Zdeněk
Referee: Moldaschl, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8266
Keywords: Zdroj ATX;PC zdroj;ATMega32;A/D převodník;spínací relé;tranzistor;tester
Keywords in different language: ATX power supply;ATmega32;A/D converter;switching relay;transistor;tester
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá testováním ATX napájecích zdrojů. Teoretická část je zaměřena na vlastní funkci ATX zdrojů a na principy fungování jednotlivých komponentů, ze kterých je testovací umělá zátěž sestrojena. V praktické části je proveden konkrétní výběr součástek, vlastní sestrojení celé zátěže, ukázán ovládací software a v neposlední řadě vypsány celkové parametry sestavené zátěže.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis is focused on testing ATX power supplies. Theoretical part is focused on actual function of ATX supplies and on principals of functioning its components, from which is artificial testing load constructed of. The practical part is focused on actual selection of components, actual constraction of the whole load, on operating software and last but not least on total parameters of constructed load.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pilsky E09B0315P.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
053519_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,09 kBAdobe PDFView/Open
053519_oponent.pdfPosudek oponenta práce405,48 kBAdobe PDFView/Open
053519_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.