Název: Umělá zátěž pro testování PC zdrojů
Další názvy: Artificial load for power supplies testing
Autoři: Pilský, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Zdeněk
Kubík, Zdeněk
Oponent: Moldaschl, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8266
Klíčová slova: Zdroj ATX;PC zdroj;ATMega32;A/D převodník;spínací relé;tranzistor;tester
Klíčová slova v dalším jazyce: ATX power supply;ATmega32;A/D converter;switching relay;transistor;tester
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá testováním ATX napájecích zdrojů. Teoretická část je zaměřena na vlastní funkci ATX zdrojů a na principy fungování jednotlivých komponentů, ze kterých je testovací umělá zátěž sestrojena. V praktické části je proveden konkrétní výběr součástek, vlastní sestrojení celé zátěže, ukázán ovládací software a v neposlední řadě vypsány celkové parametry sestavené zátěže.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor thesis is focused on testing ATX power supplies. Theoretical part is focused on actual function of ATX supplies and on principals of functioning its components, from which is artificial testing load constructed of. The practical part is focused on actual selection of components, actual constraction of the whole load, on operating software and last but not least on total parameters of constructed load.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pilsky E09B0315P.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053519_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053519_oponent.pdfPosudek oponenta práce405,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053519_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.