Title: Řídicí jednotka manipulátoru
Other Titles: Control unit of manipulator
Authors: Adler, Pavel
Advisor: Beneš, Petr
Beneš, Petr
Referee: Talla, Jakub
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8270
Keywords: robotika;manipulátor;servo;kinematika;chapadlo;efektor;ATMega32A;Eagle
Keywords in different language: robotics;manipulator;servo;kinematics;tentacle;effector;ATMega32A;Eagle
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na základní pohled na robotiku a její rozdělení v současnosti. Dále je tato práce zaměřena na přímou a inverzní kinematiku, seznámení se s modelem AL5A od společnosti Lynxmotion a navrhnutí jeho řídícího algoritmu. Při počítání natočení úhlu serv bylo využito goniometrických funkcí a Heronova vzorce. Dále je tato práce zaměřena na návrh a konstrukci řídící jednotky pro manipulátor a následné implementování algoritmu do vyrobené desky.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis focuses on the basic view for the area of robotics and its distribution in the present. Furthermore, this work focuses on direct and inverse kinematics. Introduction to model AL5A from Lynxmotion and propose the control algorithm. When calculating the rotation angle of servers were used trigonometric functions. Furthermore, this work focuses on the design and construction of the control unit for the manipulator and then implemented the algorithm to the board.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel Adler - Bc. prace 6. 6. - finalni verze.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
054093_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,59 kBAdobe PDFView/Open
054093_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,89 kBAdobe PDFView/Open
054093_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.