Název: Řídicí jednotka manipulátoru
Další názvy: Control unit of manipulator
Autoři: Adler, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Petr
Beneš, Petr
Oponent: Talla, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8270
Klíčová slova: robotika;manipulátor;servo;kinematika;chapadlo;efektor;ATMega32A;Eagle
Klíčová slova v dalším jazyce: robotics;manipulator;servo;kinematics;tentacle;effector;ATMega32A;Eagle
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na základní pohled na robotiku a její rozdělení v současnosti. Dále je tato práce zaměřena na přímou a inverzní kinematiku, seznámení se s modelem AL5A od společnosti Lynxmotion a navrhnutí jeho řídícího algoritmu. Při počítání natočení úhlu serv bylo využito goniometrických funkcí a Heronova vzorce. Dále je tato práce zaměřena na návrh a konstrukci řídící jednotky pro manipulátor a následné implementování algoritmu do vyrobené desky.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor thesis focuses on the basic view for the area of robotics and its distribution in the present. Furthermore, this work focuses on direct and inverse kinematics. Introduction to model AL5A from Lynxmotion and propose the control algorithm. When calculating the rotation angle of servers were used trigonometric functions. Furthermore, this work focuses on the design and construction of the control unit for the manipulator and then implemented the algorithm to the board.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavel Adler - Bc. prace 6. 6. - finalni verze.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054093_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054093_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054093_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8270

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.