Title: Vizuální doprovod pro hudební projekt Fertilizer
Other Titles: A visual accompaniment for musical project Fertilizer
Authors: Římáková, Lucie
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Zikmundová, Vladimíra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8289
Keywords: vizuální doprovod;Fertilizer;vizuální hudba;Vjing;historický kontext
Keywords in different language: visual accompaniment;Fertilizer;visual music;VJing;historical context
Abstract: Pod názvem Vizuální doprovod pro hudební projekt Fertilizer se skrývá písemná reflexe a deskripce procesu tvorby bakalářské práce. Zahrnuje především podrobný popis výtvarného záměru, jakož i stručný technologický postup realizace. Okrajově je také nastíněna historie vizuální hudby či vizuálních počinů doprovázejících hudební vystoupení. Předmětem praktické části mé bakalářské práce je realizace vizualizací pro hudební projekt Fertilizer. Výstupem jsou celkem tři (audio)vizuální klipy plnící funkci koncertního vizuálního doprovodu, jejich délka odpovídá délce nahrávek zvolených hudebních stop.
Abstract in different language: Under the title Visual accompaniment for musical project Fertilizer, written reflection and description of the process of creating bachelor thesis is hidden. It includes a detailed description of artistic intention and a brief technological implementation process. It marginally describes history of visual music and visual accompaniment for musical performances as well. The subject of the practical part of my thesis is the implementation of visualizations for musical project Fertilizer. Outputs are three (audio)visual clips that serves as a concert visual accompaniment with their length corresponding to the length of the selected music tracks recordings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rimakova_Bc_Fertilizer.pdfPlný text práce599,01 kBAdobe PDFView/Open
Rimakova-Scan-vedouci-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Rimakova-Scan-oponent-Zikmundova-2013.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Rimakova Lucie_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,53 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.