Title: Insolvenční řízení - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu, který nedoplatky vybírá a vymáhá
Other Titles: Insolvency proceedings – Tax obligations in insolvency proceedings in terms of administrative authority that arrears collected and enforced
Authors: Kříž, Tomáš
Advisor: Vlček, Zdeněk
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8304
Keywords: Insolvenční zákon;insolvenční řízení;celní úřad;daňové povinnosti;uspokojuje;neuspokojuje;majetková podstata
Keywords in different language: Insolvency law;insolvency proceedings;customs;tax;satisfies;satisfy;asssets
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit a ukázat na příkladech u správního úřadu, který nedoplatky vybírá a vymáhá, jak je uplatňován insolvenční zákon, které nedoplatky lze přihlásit do insolvenčního řízení, které jsou vyloučené z uspokojení a jaké je postavení pohledávek před a za majetkovou podstatou, jak jsou uspokojovány daňové pohledávky v průběhu insolvence, jaké jsou možnosti vymáhat pohledávky neuspokojované v insolvenčním řízení po skončení insolvence.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to explain and show examples of the administrative authority that arrears collected and enforced as applicable insolvency law, which arrears can log into insolvency proceedings that are excluded from the satisfaction and what is the status of claims before and after the estate as are satisfied tax assets during insolvency, what are the possibilities to enforce claims lack of fulfillment in insolvency proceedings after insolvency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_13 BP_T.Kriz_Insolvencni rizeni_dan pov v ins riz z pohledu sprav uradu....pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
ved.pr. Kriz.pdfPosudek vedoucího práce52,35 kBAdobe PDFView/Open
op.prace Kriz.pdfPosudek oponenta práce68,51 kBAdobe PDFView/Open
protokol Kriz.pdfPrůběh obhajoby práce39,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.