Title: Právní úprava zdaňování příjmů podnikatelů
Other Titles: Legal regulation of income taxation for the entrepreneur
Authors: Vrána, Pavel
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Vlček, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8305
Keywords: daně;daň z příjmu;subjekt daně;předmět daně;sazba daně;základ daně;splatnost daně;zdaňovací období
Keywords in different language: taxation;subject of tax;tax base;object of tax;tax rate;tax payment;basis of tax;tax discounts
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou daní z příjmů podnikatelů, se zaměřením na podnikající fyzické osoby, ale v závěru shrnuje i zdanění příjmů právnických osob. Samotná práce je rozdělena na několik částí, kdy první část je věnována historii daně z příjmů a následující kapitoly jsou věnovány například současné dani z příjmů, nebo podnikateli jako subjektu této daně.
Abstract in different language: This work deals with the income tax problem, focusing on self-employed individual, but in the end summarizes the taxation of corporate income. The work itself is divided into several parts, the first part is devoted to the history of the income tax and the following chapters are devoted to such current income tax, or entrepreneur as a subject of the tax.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R10B0084P.pdfPlný text práce341,06 kBAdobe PDFView/Open
ved.p.Vrana.pdfPosudek vedoucího práce61,8 kBAdobe PDFView/Open
op.pos. Vrana.pdfPosudek oponenta práce51,75 kBAdobe PDFView/Open
protokol Vrana.pdfPrůběh obhajoby práce38,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.