Název: Právní úprava zdaňování příjmů podnikatelů
Další názvy: Legal regulation of income taxation for the entrepreneur
Autoři: Vrána, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Vlček, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8305
Klíčová slova: daně;daň z příjmu;subjekt daně;předmět daně;sazba daně;základ daně;splatnost daně;zdaňovací období
Klíčová slova v dalším jazyce: taxation;subject of tax;tax base;object of tax;tax rate;tax payment;basis of tax;tax discounts
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou daní z příjmů podnikatelů, se zaměřením na podnikající fyzické osoby, ale v závěru shrnuje i zdanění příjmů právnických osob. Samotná práce je rozdělena na několik částí, kdy první část je věnována historii daně z příjmů a následující kapitoly jsou věnovány například současné dani z příjmů, nebo podnikateli jako subjektu této daně.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the income tax problem, focusing on self-employed individual, but in the end summarizes the taxation of corporate income. The work itself is divided into several parts, the first part is devoted to the history of the income tax and the following chapters are devoted to such current income tax, or entrepreneur as a subject of the tax.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFP) / Bachelor´s works (DFL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
R10B0084P.pdfPlný text práce341,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p.Vrana.pdfPosudek vedoucího práce61,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.pos. Vrana.pdfPosudek oponenta práce51,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Vrana.pdfPrůběh obhajoby práce38,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.