Název: Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel a rodná čísla
Další názvy: Identity cards, passports, the registry of residents and personal identification numbers
Autoři: Sobkěvičová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Henych, Václav
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8322
Klíčová slova: občanské průkazy;cestovní doklady;evidence obyvatel;rodná čísla;informační systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: identity cards;passports;the registry of residents and personal identification numbers;information systems
Abstrakt: Téma diplomové práce zní "Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel a rodná čísla." Jedná se o oblast, která je stále aktuální a určitým způsobem se dotýká každého z nás. Práce je rozdělena do několika stěžejních kapitol a je zaměřena na tehdejší i současnou právní úpravu daných oblastí, na nové typy vydávaných osobních dokladů, důležitou úlohu informačních systémů veřejné správy i pozici rodného čísla v životě fyzické osoby.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is devided into several fundamental chapters and starts with my reasons to choose this topic. The thesis is focused on issues of Identity cards, passports, the registry of residents and personal identification numbers. The focus on new types of personal identification documents, methods and advantages of data processing are distinct features of this thesis. Next part of the thesis is dedicated to information system of registry of residenst as one of the public administration IS where important data of the Czech Republic residents are processed and registered. The last part of the thesis takes care of personal identification number's issues.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSP) / Theses (DAL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2013 FPR _ ZCU.pdfPlný text práce826,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sobkevicova-Henych.pdfPosudek vedoucího práce554,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sobkevicova-Krc.pdfPosudek oponenta práce703,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sobkevicova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce615,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8322

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.