Title: Řízení rizik v projektech
Other Titles: Risk management in projects
Authors: Babor, Josef
Advisor: Horejc, Jan
Kamaryt, Tomáš
Referee: Zídková, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8333
Keywords: riziko;projekt;klasifikace rizik;analýza a hodnocení rizik;klíčová rizika;management projektu;organizace systému řízení rizik
Keywords in different language: risk;project;risk classification;analysis and evaluation of risks;key risks;project management;organization of risk management system
Abstract: Bakalářská práce byla zpracována na téma řízení rizik v projektech. Jedná se o teoreticko-praktickou práci vypracovanou na projektu systému řízení kvality na FST. Teoretická část je zaměřena na definování pojmů týkajících se tématu. V praktické části je popsán daný projekt, provede se analýza rizik a navrhne se systém řízení rizik.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis is risk management in projects. This is a theoretical and practical thesis created on the project quality management system at the Faculty of Mechanical Engineering. The theoretical part is focused on defining the concepts related to the topic. The project, risk analysis and risk management system design are described in the practical part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni rizik v projektech.pdfPlný text práce457,1 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Babor.pdfPosudek vedoucího práce858,3 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Babor.pdfPosudek oponenta práce737,65 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP Babor 001.pdfPrůběh obhajoby práce511,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.