Název: Řízení rizik v projektech
Další názvy: Risk management in projects
Autoři: Babor, Josef
Vedoucí práce/školitel: Horejc, Jan
Kamaryt, Tomáš
Oponent: Zídková, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8333
Klíčová slova: riziko;projekt;klasifikace rizik;analýza a hodnocení rizik;klíčová rizika;management projektu;organizace systému řízení rizik
Klíčová slova v dalším jazyce: risk;project;risk classification;analysis and evaluation of risks;key risks;project management;organization of risk management system
Abstrakt: Bakalářská práce byla zpracována na téma řízení rizik v projektech. Jedná se o teoreticko-praktickou práci vypracovanou na projektu systému řízení kvality na FST. Teoretická část je zaměřena na definování pojmů týkajících se tématu. V praktické části je popsán daný projekt, provede se analýza rizik a navrhne se systém řízení rizik.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the bachelor thesis is risk management in projects. This is a theoretical and practical thesis created on the project quality management system at the Faculty of Mechanical Engineering. The theoretical part is focused on defining the concepts related to the topic. The project, risk analysis and risk management system design are described in the practical part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rizeni rizik v projektech.pdfPlný text práce457,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Babor.pdfPosudek vedoucího práce858,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_BP_Babor.pdfPosudek oponenta práce737,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_BP Babor 001.pdfPrůběh obhajoby práce511,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8333

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.