Title: Řízení inovací ve VZÚ Plzeň, s. r. o.
Other Titles: Managment of the innovations in VZÚ Plzeň, s.r.o.
Authors: Čubrová, Jana
Advisor: Horejc, Jan
Bárdy, Marek
Referee: Kostelný, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8334
Keywords: Inovace;typy inovací;inovační proces;inovační strategie;inovace a konkurenceschopnost;úspěšnost inovací;inovační cyklus
Keywords in different language: Innovattion;types of innovattion;innovattive process;inovattion strategy;inovattion and competitivenes;successful inovattion
Abstract: Cílem práce je tedy analyzovat řízení inovací v daném podniku a současně definovat v tomto podniku jednotlivé fáze inovačního cyklu. Následně na základě zjištěných skutečností a poznatků zhodnotit stávající situaci a navrhnout vhodná opatření, která by vedla ke zlepšení a odstranění případných nedostatků a navrhnout změny, které mohou posléze umožnit efektivnější řízení podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které souvisejí s inovacemi (např. inovace a její typy, invence, konkurenceschopnost, inovační podnikání ). Hlavní přínos této bakalářské práce je v praktické části, kde jsou uvedeny návrhy na nové inovační aktivity a následně zhodnoceny předpokládané přínosy těchto aktivit.
Abstract in different language: The main target of this work is to analyse innovation management in the particular enterprise and define each phase of an innovation cycle at the same time. There is a summary of current situation based on facts and knowledge obtained from the analysis and some feasible solutions are suggested then. The solutions are designed to eliminate possible deficiencies and improve efficiency of the enterprise management. Theoretical part of this work concerns definitions of main concepts connected with innovations (such as innovations and types of innovations, inventions, competitiveness, innovative business etc.). The major contribution of this thesis is in practical part, where the suggestions of new innovative activities are listed and there is an evaluation of expected benefits resulting from these activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J.Cubrova -bakalarska prace 2013.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Cubrova.pdfPosudek vedoucího práce861,92 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Cubrova.pdfPosudek oponenta práce941,83 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP Cubrova 001.pdfPrůběh obhajoby práce534,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.