Název: Řízení inovací ve VZÚ Plzeň, s. r. o.
Další názvy: Managment of the innovations in VZÚ Plzeň, s.r.o.
Autoři: Čubrová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Horejc, Jan
Bárdy, Marek
Oponent: Kostelný, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8334
Klíčová slova: Inovace;typy inovací;inovační proces;inovační strategie;inovace a konkurenceschopnost;úspěšnost inovací;inovační cyklus
Klíčová slova v dalším jazyce: Innovattion;types of innovattion;innovattive process;inovattion strategy;inovattion and competitivenes;successful inovattion
Abstrakt: Cílem práce je tedy analyzovat řízení inovací v daném podniku a současně definovat v tomto podniku jednotlivé fáze inovačního cyklu. Následně na základě zjištěných skutečností a poznatků zhodnotit stávající situaci a navrhnout vhodná opatření, která by vedla ke zlepšení a odstranění případných nedostatků a navrhnout změny, které mohou posléze umožnit efektivnější řízení podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které souvisejí s inovacemi (např. inovace a její typy, invence, konkurenceschopnost, inovační podnikání ). Hlavní přínos této bakalářské práce je v praktické části, kde jsou uvedeny návrhy na nové inovační aktivity a následně zhodnoceny předpokládané přínosy těchto aktivit.
Abstrakt v dalším jazyce: The main target of this work is to analyse innovation management in the particular enterprise and define each phase of an innovation cycle at the same time. There is a summary of current situation based on facts and knowledge obtained from the analysis and some feasible solutions are suggested then. The solutions are designed to eliminate possible deficiencies and improve efficiency of the enterprise management. Theoretical part of this work concerns definitions of main concepts connected with innovations (such as innovations and types of innovations, inventions, competitiveness, innovative business etc.). The major contribution of this thesis is in practical part, where the suggestions of new innovative activities are listed and there is an evaluation of expected benefits resulting from these activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
J.Cubrova -bakalarska prace 2013.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Cubrova.pdfPosudek vedoucího práce861,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_BP_Cubrova.pdfPosudek oponenta práce941,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_BP Cubrova 001.pdfPrůběh obhajoby práce534,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8334

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.