Název: Plzeňsko po vydání Poučení z krizového vývoje: fáze tvrdé normalizace
Další názvy: Pilsen region after the publication of edification from the crisis development : the phase of deep normalization
Autoři: Myška, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8339
Klíčová slova: reformace;intervence;normalizace;okupace;krize;komunismus;Plzeňsko;perzekuce;socialismus
Klíčová slova v dalším jazyce: reformation;intervention;normalization;occupation;crisis;communism;Pilsen region;persecution;socialism
Abstrakt: Tato absolventská práce se má zaobírat fází tzv. tvrdé normalizace. Časové vymezení je v tomto případě velmi nejednoznačné. Někteří historici ji spojují s okupací v srpnu 1968, jiní s podepsáním tzv. moskevského protokolu či s nástupem G. Husáka do funkce generálního tajemníka KSČ v dubnu 1969. Stejně jako počátek je těžko definovatelný i konec normalizace. Ve svém důsledku trvala až do roku 1989. Tzv. tvrdá fáze normalizace končí dle autorova názoru dokončením čistek a prověrek. Za dovršení normalizace na Plzeňsku lze tedy označit krajskou konferenci KSČ konanou v Plzni mezi 17. - 18. dubnem 1971. V celorepublikovém měřítku se stal stvrzením vítězství normalizátorů druhý XIV. sjezd KSČ konaný v Praze mezi 25. - 29. květnem 1971.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to summarize and clarify new knowledges, to offer a possibility to compare the progression in Pilsen with the development in other regions. I wanted to reveal the specifics of this region and find out the reasons of different distinctions and to document it on the specific examples. It is very difficult to place this work in some time period. The beginnings of normalization are connected with the august occupation and at the same time with the signing of moscow´s protocol or with the succesion of G. Husák as a secretary-general of the Communist party in April 1969. As an accoplishment of normalization in Pilsen region we can consider a regional conference of the Communist party in Pilsen which took place in April 1971. The victory of normalization in a nationwide view was the second 14. Congress of the Communist party in May 1971.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHI) / Bachelor´s works (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Plzensko po vydani Pouceni z kriz.vyvoje aneb tvrda faze normalizace 1.pdfPlný text práce362,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Myska V.pdfPosudek vedoucího práce176,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Myska O.pdfPosudek oponenta práce41,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Myska P.pdfPrůběh obhajoby práce59,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8339

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.