Název: Úloha krizového manažera při krizovém řízení organizace
Další názvy: The Role of Crisis Manager in a Crisis Management Process
Autoři: Zahradníková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Pavlák, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8372
Klíčová slova: krizové řízení;krizový manažer;krizová komunikace;restrukturalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: crisis management;crisis manager;crisis communication;restructuring
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zmapovat problematiku krizového řízení, jeho nástroje a způsoby řešení krizové situace. Teoretická část práce objasňuje základní teoretická východiska problematiky krizového řízení, soustřeďuje se na zjištění příčin krize, určení její povahy a fáze, ve které se podnik nachází. Empirická část popisuje proces krizového řízení v konkrétním podniku (SP a. s.), přičemž hlavní důraz je kladen na identifikaci příčin krize, její řešení a analýzu vybraných finančních ukazatelů. Součástí praktické části je i návrh budoucí podnikové strategie na základě marketingových nástrojů (SWOT analýza).
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to map the area of crisis management, its tools and methods of solution of crisis situations. The theoretical part centres around elementary theoretical background of crisis management, focusing on the process of crisis identification, identification of its causes, nature and the phases a company goes through. The practical part describes the process of crisis management in a specific company (SP Plc.), with emphasis on identification of crisis causes, its solution and the analysis of selected financial indicators. Additionally, the part includes practical suggestions of corporate business strategy based on marketing tools (SWOT analysis).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Zahradnikova final version.pdfPlný text práce758,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zahradnikova v.pdfPosudek vedoucího práce644,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zahradnikova o.pdfPosudek oponenta práce534,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zahradnikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce191,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8372

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.