Title: Optimalizace skladových zásob - analýza objednávání hutního materiálu ve strojírenské společnosti
Other Titles: In store stock optimisation - the analysis of ordering of metallurgic material in engineering company
Authors: Podzimek, Michal
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8436
Keywords: nákup;nákupní proces;zásoby;řízení zásob;sklad;skladování
Keywords in different language: purchase;purchasing process;supplies;inventory management;warehouse;storage
Abstract: Bakalářská práce na téma ,,Optimalizace skladových zásob - analýza objednávání hutního materiálu ve strojírenské společnosti" se zabývá nákupem a řízením zásob ve společnosti BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. Úvodní část práce je věnována charakteristice této společnosti. Další kapitoly jsou zaměřeny na problematiku nákupu, nákupního procesu, zásob a skladového hospodářství. Teoretická část se vzájemně prolíná s praktickou částí. Účelem je poukázat na skutečnost jak danou problematiku popisuje literatura a jak je řešena v konkrétním podniku. Závěrečná část práce je věnována analýze problémových oblastí, jejich vyhodnocením a navrhnutým opatřením k zlepšení situace.
Abstract in different language: The bachelor work ,,In store stock optimisation - the analysis of ordering of metallurgic material in engineering company" deals with the purchase and management of stocks in the company BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. The introductory part is devoted to the company profile. Subsequent chapters focus on the issues pertinent to the purchase, purchasing process, stock and storage economy. The theoretical part is interconnected with the practical part. It aims to show how the issue is described in the literature and how it is handled in the particular company. The analysis of problem areas, their assessment and the suggestions of measures for improvement can be found in the final part of bachelor work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MichalPodzimek.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
BP_podzimek_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
BP_podzimek_OP.PDFPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
BP_podzimek.PDFPrůběh obhajoby práce187,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.