Název: Optimalizace skladových zásob - analýza objednávání hutního materiálu ve strojírenské společnosti
Další názvy: In store stock optimisation - the analysis of ordering of metallurgic material in engineering company
Autoři: Podzimek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8436
Klíčová slova: nákup;nákupní proces;zásoby;řízení zásob;sklad;skladování
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;purchasing process;supplies;inventory management;warehouse;storage
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ,,Optimalizace skladových zásob - analýza objednávání hutního materiálu ve strojírenské společnosti" se zabývá nákupem a řízením zásob ve společnosti BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. Úvodní část práce je věnována charakteristice této společnosti. Další kapitoly jsou zaměřeny na problematiku nákupu, nákupního procesu, zásob a skladového hospodářství. Teoretická část se vzájemně prolíná s praktickou částí. Účelem je poukázat na skutečnost jak danou problematiku popisuje literatura a jak je řešena v konkrétním podniku. Závěrečná část práce je věnována analýze problémových oblastí, jejich vyhodnocením a navrhnutým opatřením k zlepšení situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work ,,In store stock optimisation - the analysis of ordering of metallurgic material in engineering company" deals with the purchase and management of stocks in the company BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. The introductory part is devoted to the company profile. Subsequent chapters focus on the issues pertinent to the purchase, purchasing process, stock and storage economy. The theoretical part is interconnected with the practical part. It aims to show how the issue is described in the literature and how it is handled in the particular company. The analysis of problem areas, their assessment and the suggestions of measures for improvement can be found in the final part of bachelor work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_MichalPodzimek.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_podzimek_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_podzimek_OP.PDFPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_podzimek.PDFPrůběh obhajoby práce187,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8436

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.