Title: Příčiny rozdílné zachovalosti koster ze hřbitova u kostela U Zvonu (Plzeň)
Other Titles: Causes of differential preservation of skeletons from churchyard at Zvon (Pilsen)
Authors: Kubátová, Ilona
Advisor: Galeta, Patrik
Referee: Pankowská, Anna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8517
Keywords: tafonomie;zachovalost koster;modifikace metody;demografie;pozdní středověk;raný novověk
Keywords in different language: taphonomy;skeletal preservation;modified method;demography;late middle ages;early modern times
Abstract: V naší práci se zaměřujeme na sledování role vnitřních a vnějších faktorů na zachovalost kosterního souboru ze hřbitova u kostela sv. Máří Magdalény v Plzni (217 koster). Stav zachovalosti koster jsme vyjádřili užitím indexu zachovalosti (IZ) v Stojanowski et al. (2002). Tato metoda byla modifikována a byl vytvořen upravený index zachovalosti (UIZ).
Abstract in different language: Our work investigates the role of intrinsic and extrinsic factors on the preservation skeletal assemblages from the cemetery at the church of Saint Máří Magdalény in Pilsen (217 skeleton). We rated skeletal preservation using the preservation index (IZ) of Stojanowski et al. (2002). This method was modified according to European standard and we developed a modified preservation index (UIZ).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubatova_Diplomova prace_2013.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kubatova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Kubatova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Kubatova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce331,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.