Název: Příčiny rozdílné zachovalosti koster ze hřbitova u kostela U Zvonu (Plzeň)
Další názvy: Causes of differential preservation of skeletons from churchyard at Zvon (Pilsen)
Autoři: Kubátová, Ilona
Vedoucí práce/školitel: Galeta, Patrik
Oponent: Pankowská, Anna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8517
Klíčová slova: tafonomie;zachovalost koster;modifikace metody;demografie;pozdní středověk;raný novověk
Klíčová slova v dalším jazyce: taphonomy;skeletal preservation;modified method;demography;late middle ages;early modern times
Abstrakt: V naší práci se zaměřujeme na sledování role vnitřních a vnějších faktorů na zachovalost kosterního souboru ze hřbitova u kostela sv. Máří Magdalény v Plzni (217 koster). Stav zachovalosti koster jsme vyjádřili užitím indexu zachovalosti (IZ) v Stojanowski et al. (2002). Tato metoda byla modifikována a byl vytvořen upravený index zachovalosti (UIZ).
Abstrakt v dalším jazyce: Our work investigates the role of intrinsic and extrinsic factors on the preservation skeletal assemblages from the cemetery at the church of Saint Máří Magdalény in Pilsen (217 skeleton). We rated skeletal preservation using the preservation index (IZ) of Stojanowski et al. (2002). This method was modified according to European standard and we developed a modified preservation index (UIZ).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSA) / Theses (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kubatova_Diplomova prace_2013.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubatova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubatova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubatova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce331,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8517

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.