Title: Sexualita náctiletých
Other Titles: Teenage sexuality
Authors: Bednárová, Lenka
Advisor: Jakoubková Budilová, Lenka
Referee: Hejnal, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8521
Keywords: sexualita;sex;láska;homosexualita;bezpečný sex;gender
Keywords in different language: sexualita;sex;láska;homosexualita;safe sex;gender
Abstract: Práce je věnována problematice sexuality konkretizované na příkladu výzkumu současné mládeže. Tématicky je rozdělena do tří částí: (1) Teoretické části pojednávající o pojmu sexuality, sexu, lásky, sexuální orientace, v kontextu různých kultur i historického vývoje a současné mládeže.(2) Metodologie prováděného výzkumu, jenž práci doprovázel a skládal se ze zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. (3) Sondy do percepce sexuality a s ní spojených praktik mládeže, jež vychází ze závěrů výzkumu.
Abstract in different language: This thesis is oriented on the topic of sexuality. Study is divided into three different parts: (1) Theoretical focused on scientific books and theories, where I explained terms like ?sexuality?, ?love?, ?sex? and ?sexual orientation? in the context of different cultures, historical development and contemporary young people. (2) Methodology of research, which was composed from participant observation and semistructured interview. (3) Analytical part about teenage sexuality, which are based on my own-field research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bednarova_Lenka.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Bednarova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Bednarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Bednarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce467,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.