Title: Mentální znevýhodnění jako stigma pro pečující členy rodiny
Other Titles: Mental Disability as a Stigma for Taking Care families members
Authors: Pušová, Eva
Advisor: Zíková, Tereza
Referee: Baslová, Michala
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8530
Keywords: mentální znevýhodnění;stigma;pečující členové rodiny;self-stigma;veřejné stigma;rodina
Keywords in different language: mental disability;stigma;taking care families members;self-stigma;public stigma;family
Abstract: Práce se věnuje osobám, které pečují o členy své rodiny s mentálním znevýhodněním. Vymezení mentálního znevýhodnění se pohybuje na poli jak mentální retardace, tak i demence. Cílem práce bylo odhalení zdrojů stigmatizace osob pečující o členy rodiny s mentálním znevýhodněním. Za metodu sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor se předem vytvořenou osnovou. Z proběhlých rozhovorů byly identifikovány zdroje stigmatizace pečujících jako je okolí rodiny, které nemá dostatečnou znalost problematiky mentálního znevýhodnění. Odhaleno bylo jak veřejné stigma, selfstigma, tak i courtesy stigma.
Abstract in different language: Main topic of my diploma thesis is category of people who are caring for family members with mental disabilities. Definition of mental disabilities is connected halfly with mental retardation and halfly witch dementia. Aim of my work was to discover sources of stigmatization in case of people who are caring for family members with mental disability. For method of data collection I decided for half-structured interview with earlier prepared outline. In my interviews I found and identified sources of stigmatization in case or caring family members as: people?s environment around families, which don?t have satisfactory knowledge about issues of mental disability. I exposed: public stigma, self-stigma and courtesy stigma.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pusova.pdfPlný text práce528,67 kBAdobe PDFView/Open
Pusova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Pusova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Pusova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce278,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.