Název: Simulace úspěšnosti metody odhadu pohlaví podle dělícího bodu
Další názvy: Simulation of sample-specific sex determination methods accuracy
Autoři: Bláhová, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Galeta, Patrik
Oponent: Brůžek, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8536
Klíčová slova: odhad pohlaví;dělící bod;kosterní pozůstatky;velikost souboru;poměr pohlaví;pohlavní dimorfismus;míra pohlavního dimorfismu;John Albanese
Klíčová slova v dalším jazyce: sex estimation;sectioning point;skeletal remains;sample size;sex ratio;sexual dimorphism;John Albanese
Abstrakt: Odhad pohlaví je jedním ze základních úkolů práce biologického antropologa. Práce má za cíl ověřit výsledky a prohloubit poznatky metody navrhované Johnem Albanesem a kolektivem z roku 2005. Autoři navrhují novou metodu odhadu pohlaví pro smíšené kosterní pozůstatky a pro pozůstatky, které jsou velmi špatně zachovalé. Cílem práce je simulovat metodu odhadu podle dělícího bodu na základě kritérií, kterými jsou velikost souboru, poměr pohlaví a míra pohlavního dimorfismu.
Abstrakt v dalším jazyce: Estimation of sex is one of the fundamental tasks of the work of biological anthropologists. The work aims to verify the results and deepen the knowledge of the methods proposed by John Albanese and the collective in 2005. The authors propose a new method for sex estimation of commingled skeletal remains, which are very poorly preserved. The aim is to simulate the method of sex estimation by sectioning point based on the criteria, for sample size, sex ratio and the degree of sexual dimorphism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Blahova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova_posudek vedouciho zari 2013.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova_posudek oponenta_zari 2013.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova_prubeh obhajoby zari 2013.pdfPrůběh obhajoby práce394,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8536

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.