Název: Regionální francouzštiny
Další názvy: Regional french
Autoři: Potůčková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8540
Klíčová slova: regionální francouzština;Francie;původ galo-románský;běžná francouzština;regionalismus fonetický;regionalismus gramatický;regionalismus lexikální;regionalismus frazeologický;dialekt;francouzština oksitánská;francouzština franko-provensálská;region;slovník
Klíčová slova v dalším jazyce: regional french;France;gallo-romance origin;common french;phonetic regionalism;grammatical regionalism;lexical regionalism;phraseological regionalism influence;dialect;occitan french;franco-provencal french;region;dictionary
Abstrakt: Práce se zabývá regionálními variantami francouzštiny galo-románského původu na území Francie První kapitola je věnována regionální francouzštině obecně. A v dalších kapitolách se snažíme o nastínění jednotlivých variant francouzštin zejména z hlediska fonetického a gramatického v oblasti jazyků d´oil, okcitánské a v oblasti franko-provensálské. V praktické části pak vypracováváme slovník s lexikálními a frazeologickými regionalismy
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with regional variations of french of Galo-Romance origin in France. First chapter is devoted to regional french in general. And in the following chapters we try to outline particular variations of french in the area of Oil Languages and Occitan and Franco-Provencal area - especially from the phonetic and grammatical point of view. In practical part we eleborate a dictionnary with lexical and phraseological regionalisms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Nikola Potuckova 2013, Les francais regionaux.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Potuckova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce596,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Potuckova_oponent.PDFPosudek oponenta práce571,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Potuckova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce500,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8540

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.