Title: Příslovce a příslovečná slovní spojení ve francouzském tisku
Other Titles: Adverbs and adverbial phrases in the French press
Authors: Podzimková, Andrea
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8541
Keywords: adverbes;locutions adverbiales;formation;fonction;place;classement;analyse
Keywords in different language: adverbs;adverbial phrases;formation;function;position;classification;analysis
Abstract: Tato bakalářská práce si klade za cíl definovat a vysvětlit, co to jsou adverbia, s jakými typy se můžeme setkat, jak jsou tvořeny či používány ve větě a v neposlední řadě také, jaká adverbia a příslovečná sousloví se nejčastěji vyskytují ve francouzském tisku. Vědomosti získané v teoretické části jsou prakticky aplikovány ve druhé části práce, konkrétně v analýze novinových článků z francouzských deníků Le Figaro a Le Monde.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to define and explain what the adverbs are, with which types of adverbs we can meet, how they are created or used in the phrase but also which adverbs and adverbial phrases are the most common in the French press. Pieces of knowledge obtained in the theoretical part are practically applied in the second part of the bachelor thesis, specifically in the analysis of the newspaper articles from the French dailies Le Figaro and Le Monde.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Podzimkova_Andrea.pdfPlný text práce778,93 kBAdobe PDFView/Open
Podzimkova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce765,14 kBAdobe PDFView/Open
Podzimkova_oponent.PDFPosudek oponenta práce595,81 kBAdobe PDFView/Open
Podzimkova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce470,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.