Název: Holocaust ve francouzské literatuře
Další názvy: Holocaust in French literature
Autoři: Dolejšová, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Černíková, Veronika
Oponent: Divišová, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8546
Klíčová slova: holocaust;šoa;Mein Kampf;Adolf Hitler;Jonathan Littell;vyhlazení;Árijec;Židé
Klíčová slova v dalším jazyce: holocaust;Shoah;Mein Kampf;Adolf Hitler;Jonathan Littell;extermination;Aryan;Jews
Abstrakt: Náplní této bakalářské práce je získat ucelený obraz problematiky holokaustu na základě dvou významných literárních děl: prvním jsou Laskavé bohyně od Jonathana Littella, druhým pak Mein Kampf Adolfa Hitlera. Práce je rozdělena do dvou velkých kapitol, z nichž jedna pojednává o teoretickém základu holokaustu a druhá o praktické stránce věci, stále na základě dvou výše zmíněných děl.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to to get a comprehensive picture of the issue of Holocaust based on two significant literary works: the first is The Kindly Ones by Jonathan Littell, the second is Mein Kampf by Adolf Hitler. The work is divided into two major sections, the one discusses the theoretical basis of the Holocaust, the other the practical side, still on the basis of the above-mentioned books.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Dagmar Dolejsova.pdfPlný text práce579,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce499,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce762,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8546

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.