Title: Francouzská aliance v České Republice
Other Titles: Alliance française in the Czech Republic
Authors: Houžvičková, Anna
Advisor: Černíková, Veronika
Referee: Koláříková, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8550
Keywords: frankofonie;francouzsko-české vztahy;francouzská aliance;Francouzská aliance v Plzni;vývoj;aktivity
Keywords in different language: francophonie;czech-french relations;alliance française;Alliance française in Plzeň;development;activities
Abstract: Bakalářská práce nese název Francouzská aliance v České Republice a zvláště se zaměřuje na Francouzskou alianci v Plzni. Cílem této práce je přiblížit význam frankofonie, představit Francouzskou alianci v České Republice a její historii v kontextu francouzsko-českých vztahů a na konec co možná nejdetailněji popsat historii a činnost Francouzské aliance v Plzni a její místo v síti Francouzských aliancí v Čechách.
Abstract in different language: Bachelor thesis is called Alliance francaise in the Czech Republic and especially focusing on the Alliance francaise in Plzeň. The aim of this thesis is to explain the importance of francophonie, to introduce the Alliance francaise in the Czech Republic and its history in the context of the Franco-Czech relations and at the end to describe in detail the history and activities of the Alliance francaise in Plzeň and its place in the network of Alliances francaises in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alliance francaise en Republique tcheque.pdfPlný text práce475,07 kBAdobe PDFView/Open
Houzvickova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce548,37 kBAdobe PDFView/Open
Houzvickova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Houzvickova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce575,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.