Název: Francouzská aliance v České Republice
Další názvy: Alliance française in the Czech Republic
Autoři: Houžvičková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Černíková, Veronika
Oponent: Koláříková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8550
Klíčová slova: frankofonie;francouzsko-české vztahy;francouzská aliance;Francouzská aliance v Plzni;vývoj;aktivity
Klíčová slova v dalším jazyce: francophonie;czech-french relations;alliance française;Alliance française in Plzeň;development;activities
Abstrakt: Bakalářská práce nese název Francouzská aliance v České Republice a zvláště se zaměřuje na Francouzskou alianci v Plzni. Cílem této práce je přiblížit význam frankofonie, představit Francouzskou alianci v České Republice a její historii v kontextu francouzsko-českých vztahů a na konec co možná nejdetailněji popsat historii a činnost Francouzské aliance v Plzni a její místo v síti Francouzských aliancí v Čechách.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is called Alliance francaise in the Czech Republic and especially focusing on the Alliance francaise in Plzeň. The aim of this thesis is to explain the importance of francophonie, to introduce the Alliance francaise in the Czech Republic and its history in the context of the Franco-Czech relations and at the end to describe in detail the history and activities of the Alliance francaise in Plzeň and its place in the network of Alliances francaises in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Alliance francaise en Republique tcheque.pdfPlný text práce475,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houzvickova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce548,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houzvickova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houzvickova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce575,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8550

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.