Název: Francouzské stolování a francouzština na jídelních lístcích v Plzni
Další názvy: French dining and french menus in Pilsen
Autoři: Literová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Fenclová, Marie
Oponent: Horová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8551
Klíčová slova: gastronomie;jídelní lístek;francouzština;restaurace;Francie;Plzeň;menu;pití;jídlo
Klíčová slova v dalším jazyce: gastronomy;menu;french;restaurant;France;Pilsen;menu;drink;food
Abstrakt: Tato práce se zabývá gastronomií a jídelními lístky psanými ve francouzštině v restauračních zařízeních v Plzni. Popisuje francouzské přírodní podmínky, jednotlivé regiony a typické francouzské produkty. Zároveň sleduje vývoj skladby jídla ve Francii i v Čechách od středověku dodnes. V poslední části se pak zaměřuje situaci v Plzni, jídelníčky ve francouzštině a francouzské podniky. Cílem této práce je zjistit, zda jsou francouzsky psané jídelníčky v Plzni a zda tam existuje nějaký francouzský podnik.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis deals with the gastronomy and the menus written in French in the restaurants of Pilsen. It describes the natural conditions of France, particular regions and typical French products. It also follows the development of the constitution of food from the Middle Ages up today in France and in the Czech Republic too. The aim of this work is to find out if there are the cartes written in French in Pilsen and if there is a restaurant in French style.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
OOSMenualafrancaiseetlesmenusfrancaisaPlzen.pdfPlný text práce371,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Literova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce575,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Literova_oponent.PDFPosudek oponenta práce646,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Literova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce533,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8551

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.