Název: Kuželové převodovky pro pohon hasícího čerpadla
Další názvy: Bevel gearboxes for drive fire pump
Autoři: Hajm, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Pač, Robert
Krátký, Jaroslav
Oponent: Rašpl, Radovan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8710
Klíčová slova: kuželová převodovka;ozubené kola;hřídel;ložiska;rámy;mazání;chlazení;specifikace požadavků;výběr varianty;konstrukční návrh;pevnostní kontrola;modální analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: bevel gearbox;bevel gears;arbor;bearings;frames;lubrication system;cooling system;requirements specification;choice of variant;engineering design;strenght test;modal analysis
Abstrakt: Tématem této práce jsou kuželové převodovky pro pohon hasícího čerpadla. Prvním cílem je provést stručnou rešerši převodovek a konkrétně jednotlivých prvků (ozubených kol, hřídelí, prvků pro přenos zatížení z ozubeného kola na hřídel, ložisek, rámů, systému mazání a chlazení). Dalším cílem je provést specifikaci požadavků, a na základě této specifikace provést výběr nejvhodnější varianty převodovky. Posledním cílem je konstrukční návrh převodovky dle zadání (návrh jednotlivých částí převodovky, pevnostní kontrola a modální analýza převodové skříně pomocí MKP, výrobní výkres jednoho dílu a výkres sestavy).
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this work are bevel gearboxes for drive fire pump. The first objective is to do brief introduce of gearboxes and specifically individual parts (bevel gears, shafts, elements for load transmission from the gear to the shaft, bearings, frames, lubrication and cooling system). Next objective is to do requirements specification and then select the best variant of gearbox. The last objective is engineering design of gearbox for given parameters (design of individual components, strenght test and modal analyze of gearbox with FEM, production drawing and drawing of assembly).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hajm_portal.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Hajm.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Hajm.pdfPosudek oponenta práce778,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajm.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8710

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.