Title: Kuželové převodovky pro pohon hasícího čerpadla
Other Titles: Bevel gearboxes for drive fire pump
Authors: Hajm, Miroslav
Advisor: Pač, Robert
Krátký, Jaroslav
Referee: Rašpl, Radovan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8710
Keywords: kuželová převodovka;ozubené kola;hřídel;ložiska;rámy;mazání;chlazení;specifikace požadavků;výběr varianty;konstrukční návrh;pevnostní kontrola;modální analýza
Keywords in different language: bevel gearbox;bevel gears;arbor;bearings;frames;lubrication system;cooling system;requirements specification;choice of variant;engineering design;strenght test;modal analysis
Abstract: Tématem této práce jsou kuželové převodovky pro pohon hasícího čerpadla. Prvním cílem je provést stručnou rešerši převodovek a konkrétně jednotlivých prvků (ozubených kol, hřídelí, prvků pro přenos zatížení z ozubeného kola na hřídel, ložisek, rámů, systému mazání a chlazení). Dalším cílem je provést specifikaci požadavků, a na základě této specifikace provést výběr nejvhodnější varianty převodovky. Posledním cílem je konstrukční návrh převodovky dle zadání (návrh jednotlivých částí převodovky, pevnostní kontrola a modální analýza převodové skříně pomocí MKP, výrobní výkres jednoho dílu a výkres sestavy).
Abstract in different language: The theme of this work are bevel gearboxes for drive fire pump. The first objective is to do brief introduce of gearboxes and specifically individual parts (bevel gears, shafts, elements for load transmission from the gear to the shaft, bearings, frames, lubrication and cooling system). Next objective is to do requirements specification and then select the best variant of gearbox. The last objective is engineering design of gearbox for given parameters (design of individual components, strenght test and modal analyze of gearbox with FEM, production drawing and drawing of assembly).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hajm_portal.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Hajm.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Hajm.pdfPosudek oponenta práce778,3 kBAdobe PDFView/Open
Hajm.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.