Název: Konstrukce sklápěcího mechanismu korby nákladního přívěsu za osobní automobil
Další názvy: Design of tilting mechanism of body trailer for a passenger car
Autoři: Kondr, Václav
Vedoucí práce/školitel: Kemka, Vladislav
Hošek, Miroslav
Oponent: Němec, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8715
Klíčová slova: nákladní přívěs;korba;sklápěcí mechanismus
Klíčová slova v dalším jazyce: passenger car trailer;trailer body;tilting mechanism
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje návrh konstrukce sklápěcího mechanismu nákladního přívěsu za osobní automobil. Součástí práce jsou návrhy, srovnání a výběr vhodné varianty, potřebné návrhové a kontrolní výpočty, popis řešení, technologický postup zvolené součásti, technicko-ekonomické zhodnocení a výkresová dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma´s thesis contains a design of tilting mechanism of body trailer for a passenger car. This thesis contains proposals, comparison and selection of appropriate options, necessary design and check calculations, descriptions of the solutions, technological process components, selected technical-economic evaluation and drawings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA_PRACE_KONDR_VACLAV_240513_S_VYKRESY.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kondr.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Kondr.pdfPosudek oponenta práce851,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kondr.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8715

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.