Title: Konstrukce sklápěcího mechanismu korby nákladního přívěsu za osobní automobil
Other Titles: Design of tilting mechanism of body trailer for a passenger car
Authors: Kondr, Václav
Advisor: Kemka, Vladislav
Hošek, Miroslav
Referee: Němec, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8715
Keywords: nákladní přívěs;korba;sklápěcí mechanismus
Keywords in different language: passenger car trailer;trailer body;tilting mechanism
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh konstrukce sklápěcího mechanismu nákladního přívěsu za osobní automobil. Součástí práce jsou návrhy, srovnání a výběr vhodné varianty, potřebné návrhové a kontrolní výpočty, popis řešení, technologický postup zvolené součásti, technicko-ekonomické zhodnocení a výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The diploma´s thesis contains a design of tilting mechanism of body trailer for a passenger car. This thesis contains proposals, comparison and selection of appropriate options, necessary design and check calculations, descriptions of the solutions, technological process components, selected technical-economic evaluation and drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_KONDR_VACLAV_240513_S_VYKRESY.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kondr.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kondr.pdfPosudek oponenta práce851,22 kBAdobe PDFView/Open
Kondr.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.