Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFormánek, Josef
dc.contributor.advisorFencl, Jaroslav
dc.contributor.authorPacoltová, Petra
dc.contributor.refereeČoupek, Pavel
dc.date.accepted2013-06-18
dc.date.accessioned2014-02-06T12:44:17Z-
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:44:17Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-24
dc.identifier54399
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8726
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením a optimalizací implantátu ?Revizní modulární dřík - typ RMD?. Teoretická část obsahuje rozbor možných příčin selhávání modulárních implantátů. Praktická část se věnuje sestavení výpočtového modelu se zaměřením na stanovení vhodných okrajových podmínek. Pomocí vytvořeného modelu je posuzováno konstrukční řešení implantátu a navržena jeho optimalizace. V praktické části práce je využit CAD systém ProENGINEER a výpočtový software MSC Marc/Mentat.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54399-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectTEPcs
dc.subjectimplantátcs
dc.subjectCADcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectkorozecs
dc.titlePosouzení a optimalizace implantátu Revizní modulární dřík - typ RMDcs
dc.title.alternativeAssessment and optimization of implant Revision modular stem - type RMDen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis deals with assessment and optimization of an implant "Inspection modular shaft - type RMD". The theoretical part analyses possible causes of modular implants failure. The practical part is devoted to the design of computational models focusing on the definition of appropriate boundary conditions. The design of the implants is assessed on the basis of the results gained from structural analyses and shape optimizations are proposed. The practical part is supported by the CAD system ProEngineer and the computational software MSC Marc / Mentat.en
dc.subject.translatedTEPen
dc.subject.translatedimplanten
dc.subject.translatedCADen
dc.subject.translatedFEMen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedcorrosionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplFinal.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Pacoltova.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Pacoltova.pdfPosudek oponenta práce928,32 kBAdobe PDFView/Open
Pacoltova.pdfPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.