Název: Problém teorie struktury osobnosti
Další názvy: The problem of the personality structure theory
Autoři: Hromiaková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Květová, Eliška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8733
Klíčová slova: osobnost;role;podosobnosti;psychologie;charakter;temperament;vývoj osobnosti;sen
Klíčová slova v dalším jazyce: personality;roles;subpersonalities;psychology;character;temperament;personality development;dream
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje představení a porovnání tří klasických a tří doplňujících teorií osobnosti. Konkrétně se bude jednat o pojetí Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga, Ericha Fromma, Janette Rainwaterové, Fredericka Perlse a Roberta Assagioliho.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is devoted to the performance and comparison of three classical and three supplementary theories of personality. Specifically, it will be concepts of Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, Janette Rainwater, Frederick Perls and Robert Assagioli.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hromiakova - Problem teorie struktury osobnosti.pdfPlný text práce565,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hromiakova bp teorie struktury osobnosti - pos JM.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Hromiakova_Kvetova.pdfPosudek oponenta práce68,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hromiakova_Hana.pdfPrůběh obhajoby práce615,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8733

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.