Title: Problém teorie struktury osobnosti
Other Titles: The problem of the personality structure theory
Authors: Hromiaková, Hana
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Květová, Eliška
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8733
Keywords: osobnost;role;podosobnosti;psychologie;charakter;temperament;vývoj osobnosti;sen
Keywords in different language: personality;roles;subpersonalities;psychology;character;temperament;personality development;dream
Abstract: Bakalářská práce se věnuje představení a porovnání tří klasických a tří doplňujících teorií osobnosti. Konkrétně se bude jednat o pojetí Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga, Ericha Fromma, Janette Rainwaterové, Fredericka Perlse a Roberta Assagioliho.
Abstract in different language: The bachelor thesis is devoted to the performance and comparison of three classical and three supplementary theories of personality. Specifically, it will be concepts of Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, Janette Rainwater, Frederick Perls and Robert Assagioli.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hromiakova - Problem teorie struktury osobnosti.pdfPlný text práce565,74 kBAdobe PDFView/Open
Hromiakova bp teorie struktury osobnosti - pos JM.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
Hromiakova_Kvetova.pdfPosudek oponenta práce68,44 kBAdobe PDFView/Open
Hromiakova_Hana.pdfPrůběh obhajoby práce615,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.