Název: Renesanční magie: Marsilio Ficino
Další názvy: Renaissance magic: Marsilio Ficino
Autoři: Dyková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Pavlas, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8734
Klíčová slova: středověká magie;prisca sapientia;Marsilio Ficino;novoplatonismus;hermetická tradice;přirozená magie;magická medicína
Klíčová slova v dalším jazyce: hermetic tradition;renaissance magic;Marsilio Ficino;the natural magic;magical medicine
Abstrakt: Magie, která má s esoterikou společný pohled na svět, má svůj původ s počátkem lidstva, kde pod různými tradicemi rozvíjí svou působnost pod náboženským charakterem. Renesance přišla s novou myšlenkou o vytvoření ?přirozené magie?, ve které je vesmír prostoupený jakousi silou, která svět a vše v něm pojí dohromady. Díky této provázanosti může člověk, jako součást vesmíru, využívat nebeské možnosti ke svým účelům. Především výklad magie Marsilia Ficina v jeho knize De Vita libri tres se stal nejvlivnějším své doby. Jeho lékařský spis představuje ucelený magický systém obohacený o recepty a rady, které člověk dokáže využít pro své zdraví.
Abstrakt v dalším jazyce: Magic, which has a common view of the world as esotericism, has its origins within the origin of mankind, where under different traditions continued to develop its activity under religious character. Renaissance came with a new idea of a creation of ?The natural magic? in which the universe is permeated by some kind of a power, which ties everything in the world together. Thanks to this interdependence, one can, as part of the universe, make use of the heavenly options for his own purposes. Especially the interpretation of magic of Marsilio Ficino in his book De Vita libri tres, became the most influential of its time. His medical file represents a complete magic system enriched by recipes and advices, which a human being can use for his health.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP,pdf verze.pdfPlný text práce994,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dykova_Spelda.docPosudek vedoucího práce64 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dykova_Pavlas.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Dykova_Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce608 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8734

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.