Název: Aristotelská etika
Další názvy: Aristotle´s Ethics
Autoři: Kubátová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Kočandrle, Radim
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8735
Klíčová slova: antická etika;Aristotelés;ctnost;dobro;areté;blaženost
Klíčová slova v dalším jazyce: ancient ethics;Aristotle;moral virtue;intellectual virtue;arethe;pleasure
Abstrakt: Bakalářská práce má za cíl vysvětlit základní pojmy, problémy a fakta , na kterých Aristotelova etika stojí. V první části práce je krátce nastíněn Aritotelův život, jeho etická díla. Dále jsou rozebírány hlavní etické pojmy a problémy.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to explain basic terms, facts and principles of Aristotle's ethics. The first part of the thesis presents Aristotle?s life and his study, especially ethical studies. The most important work is The Nicomachean Ethics. Other great ethical works are The Eudemian Ethics and The Magna Moralia, which are connected to each other and complement one other. The second chapter applies on basic conceptions of the good and eudaimonia. It is focused on the relation between the good and politics, between the good and the objective of life of every human being, because the good is the highest goal of human actions. To that goal man can gets trough virtues. The next chapter concentrates on virtues. They can be divided into twougroups ? moral and intellectual ? according to their attributes. The whole thesis should draw issues of Aristotle's ethics and analyse it comprehensively.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kubatova BP.pdfPlný text práce458,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubatova Katerina_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Kubatova Katerina_Kocandrle Radim.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Kubatova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce330,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8735

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.