Název: Dějiny křesťanské liturgie (Formování křesťanské liturgie v prvních třech stoletích)
Další názvy: History of Christian Liturgy (Formation of Christian Liturgy in the first three centuries)
Autoři: Zajíc, David
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Demjančuková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8738
Klíčová slova: liturgie;křesťanství;svátost;církev;Ježíš Kristus;eucharistie;bůh;křest;historie;apoštolové
Klíčová slova v dalším jazyce: liturgy;christianity;holiness;church;Jesus Christ;eucharist;god;babtism;history;apostles
Abstrakt: Cílem práce je podat pohled na vznik a vývoj křesťanské liturgie. A to v jejich prvních třech stoletích. Úvodní část se věnuje vysvětlení slova liturgie z hlediska historického kontextu. Druhá část práce je věnována rozboru stěžejních literárních pramenů, jako jsou Didache, 7 listů Ignáce z Antiochie atd. Poslední částí se zabývá podrobným rozborem nejstěžejnější svátosti, Eucharistie (Večeře páně)
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the theris is the overview of the beginnig and formation of Christian Liturgy in the first three centuries. This first part explains the term of liturgy from the historical point of view. The second part is devoted to the analysis of the main literary sources, as for example Didache. The last part deals with the datailed analysis of the main holiness, Eucharistit (Last supper)
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dejiny_krest.liturgie_David_Zajic.pdfPlný text práce429,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajic David_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zajic David_Demjancukova Dagmar.docPosudek oponenta práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zajic_David.pdfPrůběh obhajoby práce530,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8738

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.