Název: Pojetí krásy v díle Svatého Augustina
Další názvy: The Concept of Beauty in the Work of Saint Augustine
Autoři: Hošková, Zdenka
Vedoucí práce/školitel: Ševčík, Miloš
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8749
Klíčová slova: svatý Augustin;estetika;krása;bůh;nesmrtelnost
Klíčová slova v dalším jazyce: saint Augustine;aeshtetics;beauty;god;imortal
Abstrakt: Svatého Augustina můžeme považovat nejen za jednoho z nejvýznamnějších středověkých filosofů, ale hlavně za jednoho z nejvýznamnějších estetiků. Estetika se prolíná napříč celou jeho tvorbou. Asi nejvýrazněji se ve svých dílech věnoval kategorii krásy. Proto jí věnoval celý spis nazvaný O krásném a vhodném, který se bohužel ztratil již za jeho života. O obsahu a rozsahu tohoto díla se tak dovídáme pouze zprostředkovaně z jeho pozdějších spisů a děl. Základním principem krásy je číslo, které je přítomno ve všem kolem nás. Tím nejdůležitějším číslem je číslo jedna. Krása spočívá právě v té jednotě. Tou je Bůh, který je přítomný ve všech věcech kolem nás a stejně jako číslo je nesmrtelný.Znaky krásy viděl v jednotě, rozmanitosti, stejnosti, podobnosti, vhodnosti nebo shodnosti. Součástí krásy je i ošklivost. Věci, které jsou samy o sobě ošklivé, mohou být součástí krásného celku, pokud jsou přesně pořádáné.Pomocí smyslů jsme schopni vnímat jednotlivé obrazy. Ovšem teprve pomocí rozumu dokážeme zhodnotit, zda v nás jednotlivé obrazy vyvolají pocity libé či nelibé.
Abstrakt v dalším jazyce: Saint Augustine of Hippo is considered not only one of most significant medieval philosophers, but mainly one of most significant aestheticians. Augustine´s entire work is penetrated by aesthetics. He has worked out one writing entirely about aesthetics named Beautiful and Apt,which has been lost unfortunatelly already during his life.A beauty as expression is hardly to explain by some simple definition.The basis of beauty is number, existing everywhere around. The most important number is number one.The unity is the God, who exists inside all things around and who is immortal as well as the number. Augustine saw markings of a beauty in unity, diversity, parity, similarity, aptness, or conformity. Ugliness is a part of beauty. Things that are ugly just by themselves could be a part of some assembly if they are in line.One can not sense a beauty by only senses, but needs also mind. We are able to sense particular pictures by our human senses.A beauty is not clear from first perspective and sometimes it could be complex task to discover it. In order to make it, it is often necessary to take a look from some distance to be able to see a beautifull assembly.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Hoskova.pdfPlný text práce223,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoskova_Sevcik.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Hoskova_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Hoskova_Zdenka.pdfPrůběh obhajoby práce295,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8749

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.