Název: Komunikace jako základ obchodního úspěchu
Další názvy: Communication as a base of the bussines success
Autoři: Javůrková, Renata
Vedoucí práce/školitel: Koutecký, Ivan
Oponent: Hanzelínová, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8759
Klíčová slova: marketing;marketingová komunikace;obchodní jednání;reklama;osobní prodej;sponzoring;konkurence;péče o zákazníka;neverbální komunikace;verbální komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing communication;business negotiation;advertising;personal selling;sponsorship;competition;customer care;nonverbal communication;verbal communication
Abstrakt: Práce se zaměřuje na komunikaci v obchodním světě. V první části jsou uvedeny formy komunikace, například reklama, osobní prodej, podpora prodeje, práce s veřejností, přímý marketing, sponzoring a komunikace prostřednictvím nových médií. Druhá část práce se věnuje osobnímu prodeji jako formě komunikace, která je v marketingové komunikaci stále více vyzdvihována. Práce v této části rozebírá jednotlivé fáze osobního jednání. Jsou zde také uvedeny strategie a techniky, které obchodníci používají. Do příloh jsou zahrnuty grafy vypovídající o současných trendech stylu komunikace se zákazníkem a ilustrace neverbální komunikace. Dále jsou zde uvedena obchodní jednání ve firmě AIR POWER a případové situace z firemního školení ve firmě Perseus.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on communication in the business world.The first part of this thesis describes the different forms of marketing communication - advertising, personal selling, sales promotion, public relation, direct marketing, sponsorship, and communication through new media. The second part is devoted to the personal selling as a form of communication which is highlighted in marketing communication. In this section is discussed the phases of trade negotiations, strategies and techniques that marketers use. In addition attachments are included case situations which the author of this thesis completed within the corporate training at company named Perseus. There are also examples of business meetings held in company named Air Power.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Javurkova.pdfPlný text práce550,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Javurkova_Koutecky.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
BP_Javurkova_Hanzelinova.rtfPosudek oponenta práce5,62 kBRTFZobrazit/otevřít
Javurkova_Reneta.pdfPrůběh obhajoby práce301,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8759

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.