Název: Filozoficko-psychologický rámec domácího násilí
Další názvy: Philosophical-psychological framework of domestic violence
Autoři: Král, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Veverková, Lada
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8763
Klíčová slova: domácí násilí;lidské násilí;osoba ohrožená;osoba násilná;ohrožení dětí;bezpečnostní plán
Klíčová slova v dalším jazyce: domestic violence;human violence;the person affected;person violent;endangering children;safety plan
Abstrakt: Tato práce se zabývá filosoficko-psychologickým fenoménem domácího násilí. Tento fenomén je rozpracován z pohledu okolních vlivů působících na oběť domácího násilí, které na ni vytvářejí velký tlak a tím ji nutí jednat určitými, předem odhadnutelnými, projevy. V práci je zpracována teorie vzniku domácího násilí, typologie ohrožených a násilných osob, jejich charakterové vlastnosti a také vliv domácího násilí na další život dětí, žijících v rodinách postižených tímto negativním jevem. V praktické části je věnována pozornost možnostem pomoci obětem domácího násilí. Jsou zde praktické úkony, které směřují k větší ochraně obětí a k řešení této obtížné životní situace.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the philosophical-psychological phenomenon of domestic violence. This phenomenon is developed from the perspective of the surrounding influences acting on the victim of domestic violence, which create a lot of pressure on her and forces her to act in specific, previously odhadnutelnými, speeches. In the work is handled by the theories of domestic violence, typology of vulnerable and violent persons, their character traits, as well as the effect of domestic violence on children's lives, living in families affected by this negative phenomenon. In the practical part is paid attention to possibilities of assistance to victims of domestic violence. There are practical steps that lead to greater protection of the victims and to the solution of this difficult life situations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Filozoficko psychologicky ramec domaciho nasili_ Jiri Kral_ ZCU FF Plzen Humanistika_duben 2013.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral_Veverkova.docPosudek vedoucího práce66 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kral_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Kral_Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce472,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8763

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.