Název: Vliv kabaly na kulturu rudolfinského dvora
Další názvy: Influence of Kabbalah on Rudolf´s court culture
Autoři: Kašeová, Karolina
Vedoucí práce/školitel: Tydlitátová, Věra
Oponent: Hrdlička, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8771
Klíčová slova: kabala;Rudolf II.;rabi Löw;středověk;Maharal;rudolfínský dvůr;židovská mystika;Golem
Klíčová slova v dalším jazyce: Kabbalah;Rudolf II.;rabbi Löw;middle ages;Maharal;Rudolf´s court;jewish mysticism;Golem
Abstrakt: Práce se na prvních stránkách zabývá kabalistickou tradicí v Evropě a v Čechách od středověku do začátku 17. století. Tato práce také informuje o situaci Židů v Čechách v 16. století a jedna z kapitol je věnována detailnému popisu pražského židovského ghetta. Další částí práce je charakterizace kultury rudolfínského dvora, tato část se zejména soustředí na okultní vědy. Středobodem práce je popsání vlivů židovské mystiky, kabaly, na kulturu rudofínského dvora. V práci je také popsáno chápání kabaly v 16. století a její interpretace v podobných intencích jako alchymie v té době. Následně se práce zabývá učencem Davidem Gansem a jeho hlavním dílem Cemach David. V závěrečné části se práce podrobně věnuje myšlení pražského Maharala, rabiho Löwa a jeho pedagogickým reformám. V této kapitole je také objasněna legenda o Golemovi.
Abstrakt v dalším jazyce: This work on its first pages focused on the description of the kabbalistic tradition in Europe and than in Bohemia from the middle ages to the beginning of 17th century. The work also informed about situation of the Jews in Bohemia in the 16th century, and one chapter was also devoted to more detailed description of the Jewish Ghetto in Prague. Another part of this work was a detailed characterization of culture of the emperor Rudolf II. This work concentrated itself especially on the occult sciences. The focal point of this work was research of influence of Jewish mysticism, Kabbalah on Rudolf´s court culture. Work also dealt with clarification of errors because Kabbalah was seen and understood as alchemy in 16th century. Furthermore, this work focused on Jewish scholars David Gans and its most famous work, the chronicle Cemach David. Recent pages of this work were devoted to Maharal of Prague and in particular work described his thoughts and pedagogical reforms. Later, in this chapter, work also made the famous legend about Golem and rabbi Löw clear.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kaseova_Karolina_BP_2013.pdfPlný text práce678,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaseova_Tydlitatova.rtfPosudek vedoucího práce3,94 MBRTFZobrazit/otevřít
Kaseova_Hrdlicka.pdfPosudek oponenta práce158,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaseova_Karolina.pdfPrůběh obhajoby práce294,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8771

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.