Title: Neverbální komunikace se zaměřením na emoce u dětí
Other Titles: Non-verbal communication with a focus on emotions in children
Authors: Tupá, Tereza
Advisor: Polák, Michal
Referee: Havlík, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8786
Keywords: komunikace;neverbální komunikace dětí;emoce;afekty;fyziologická teorie;kognitivní teorie
Keywords in different language: communication;non-verbal communication of children;emotion;affects;physiological theory;cognitive theory
Abstract: Cílem práce je upozornit na důležitost neverbální komunikace dětí. Na sdělení, která nám předávají děti, které ještě nedisponují schopností mluvit. Především s ohledem na jejich emoce. Jsou zde zmíněny způsoby, kterými děti neverbálně sdělují emoce svému okolím. A dále jsou v práci popsány teorie emocí.
Abstract in different language: The aim is to highlight the importance of non-verbal communication of children. On the communications that give us children who still do not have the ability to speak. Especially with regard to their emotions. Are mentioned ways in which children communicate emotions nonverbally to his surroundings. Furthermore, the work described theory of emotion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neverbalni komunikace se zamerenim na emoce u deti.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Tupa_Polak.rtfPosudek vedoucího práce877,16 kBRTFView/Open
Tupa_Havlik.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
Tupa_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce536,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.