Název: Neverbální komunikace se zaměřením na emoce u dětí
Další názvy: Non-verbal communication with a focus on emotions in children
Autoři: Tupá, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Polák, Michal
Oponent: Havlík, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8786
Klíčová slova: komunikace;neverbální komunikace dětí;emoce;afekty;fyziologická teorie;kognitivní teorie
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;non-verbal communication of children;emotion;affects;physiological theory;cognitive theory
Abstrakt: Cílem práce je upozornit na důležitost neverbální komunikace dětí. Na sdělení, která nám předávají děti, které ještě nedisponují schopností mluvit. Především s ohledem na jejich emoce. Jsou zde zmíněny způsoby, kterými děti neverbálně sdělují emoce svému okolím. A dále jsou v práci popsány teorie emocí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim is to highlight the importance of non-verbal communication of children. On the communications that give us children who still do not have the ability to speak. Especially with regard to their emotions. Are mentioned ways in which children communicate emotions nonverbally to his surroundings. Furthermore, the work described theory of emotion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Neverbalni komunikace se zamerenim na emoce u deti.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tupa_Polak.rtfPosudek vedoucího práce877,16 kBRTFZobrazit/otevřít
Tupa_Havlik.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Tupa_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce536,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8786

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.