Název: Vztah přírody a kultury - environmentální výchova
Další názvy: Environmental education in the context of philosophical reflection of the relationship between nature and culture.
Autoři: Čapková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Koutecký, Ivan
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8797
Klíčová slova: ekologická krize;ekologická etika;vztah přírody a kultury;environmentální výchova;skauting
Klíčová slova v dalším jazyce: ecological crisis;ecological ethics;relationship between nature and culture;environmental education;scouting
Abstrakt: Práce se zabývá problémem vztahu přírody a kultury se zaměřením na environmentální výchovu. První část práce je věnována filozofické reflexi ekologické krize, následně je pojednáno o environmentální výchově jako jednom z možných řešení tohoto problému, v závěrečné části dochází k analýze konkrétní podoby environmentální výchovy ve skautingu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis addresses the problem of relation of the nature and culture with a focus on the environmental education. The first part is devoted to philosophical reflection of the ecological crisis, then it is discussed the environmental education as one of the possible solutions to this problem, in the final part is analyzed the specific form of environmental education in Scouting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_capkova.pdfPlný text práce300,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capkova_Koutecky.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Capkova_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Capkova_Klara.pdfPrůběh obhajoby práce269,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8797

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.