Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBílková, Jitka
dc.contributor.authorDrunecká, Nela
dc.contributor.refereeHečková, Petra
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:44:44Z
dc.date.available2012-05-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:44:44Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier51904
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8800
dc.description.abstractCílem práce je komparace evropského umění s uměním francouzským - konkrétně srovnává francouzskou klasicistní malbu s tradiční čínskou tušovou malbou. Na základě srovnání ukazuje rozdílnosti či případné podobnosti ve způsobu myšlení obou kultur a jejich následné promítnutí v daném díle. Práce také ukazuje rozdílné chápání pojmu přirozeno a zároveň jeho reflexi v umění.cs
dc.format55 s., 14 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosvícenstvícs
dc.subjectCharles Batteuxcs
dc.subjectDenis Diderotcs
dc.subjectJohann Joachim Winckelmanncs
dc.subjectklasicismuscs
dc.subjectfrancouzské malířstvícs
dc.subjectJacques-Louis Davidcs
dc.subjectJean Auguste Dominique Ingrescs
dc.subjectčínské tradiční myšlenícs
dc.subjecttaoismuscs
dc.subjectčínská tradiční malbacs
dc.titleSpecifika evropského umění na základě komparace s uměním východním: Francouzské malířství doby klasicismu a čínské tradiční malířstvícs
dc.title.alternativeSpecifics of European Art in the Comparasion with the Art of the Far East: French Painting of the Classicism and Chinese Traditional Paintingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is the comparison between European art and art of the Far East - specifically bezween French Painting of the Classicism and Chinese Tradional Painting. On the basis of comparasion it should shows to differences or similarities between way of thinking both cultures and their subsequent reflection in art. The work also shows that both cultures have a different view of understanding what nature mean. Similarly showing their ability to graps these ideas through art.en
dc.subject.translatedage of enlightenmenten
dc.subject.translatedCharles Batteuxen
dc.subject.translatedDenis Dideroten
dc.subject.translatedJohann Joachim Winckelmannen
dc.subject.translatedclassicismen
dc.subject.translatedfrench paintingen
dc.subject.translatedJacques-Louis Daviden
dc.subject.translatedJean Auguste Dominique Ingresen
dc.subject.translatedchinese traditon thoughten
dc.subject.translatedtaoismen
dc.subject.translatedchinese tradition paintingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalar. prace.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Drunecka_Bilkova.rtfPosudek vedoucího práce1,5 MBRTFView/Open
oponent-posudek_Drunecka.pdfPosudek oponenta práce825,64 kBAdobe PDFView/Open
Drunecka_Nela.pdfPrůběh obhajoby práce281,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.