Název: Úloha klášterů v evropském umění\nl{} (ikonomalba a sochařství)
Další názvy: Role of monasteries in a European art. (iconography and sculpture)
Autoři: Hejdová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Hečková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8802
Klíčová slova: kláštery v Burgundsku;románské sochařství;tympanon;ikonopis;ikona
Klíčová slova v dalším jazyce: monasteries in Burgundy;Romanic sculpture;Tympanun;iconography;icon
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vlivem klášterů na evropské umění. Práce je rozdělena do tří částí. V první je rozebírána samotná úloha klášterů v evropském kontextu, jaký vliv měly na vědu, školství a umění.Druhá část odpovídá na otázky týkající se ikonopisu. Třetí část se zaměřuje na románské sochařství ve Francii, zejména v Burgundsku.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on role of monasteries in a European art. The bachelor thesis has three parts. The first part analyzes a major role of monasteries in European context and how they influenced science, education and art. The second part responds to questions regarding iconography. The third part is focused on Romanic sculpture in France, especially in Burgundy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Hejdova.pdfPlný text práce934,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejdova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-posudek_Hejdova.pdfPosudek oponenta práce953,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejdova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce380,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8802

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.