Title: Ekologická etika
Other Titles: Environmental Ethics
Authors: Fišerová, Šárka
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Tománek, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8805
Keywords: vegetariánství;Peter Singer;historie;krutost vůči zvířatům;druhová nadřazenost
Keywords in different language: vegetarianism;Peter Singer;history;cruelty to animals;speciesism
Abstract: Práce popisuje historii vegetariánství z hlediska etiky. Je zaměřena na koncepce filozofů západního světa. Cílem této práce je představit druhovou nadřazenost v dílech Petera Singera, jako je experimentování na zvířetech a metody chovu na velkofarmách.
Abstract in different language: The study describes the history of vegetarianism in ethics. It is focused on concepts of philosophers of Occident. The purpose of this study is to introduce speciesism in the works of Peter Singer as animals testing and factory farming.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarka_Fiserova_Kritika_druhove_nadrazenosti_v_dile_Petera_Singera_2013_HUM.pdfPlný text práce932,07 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Fiserova_Tomanek.rtfPosudek oponenta práce874,87 kBRTFView/Open
Fiserova_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce292,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.