Název: Ekologická etika
Další názvy: Environmental Ethics
Autoři: Fišerová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Tománek, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8805
Klíčová slova: vegetariánství;Peter Singer;historie;krutost vůči zvířatům;druhová nadřazenost
Klíčová slova v dalším jazyce: vegetarianism;Peter Singer;history;cruelty to animals;speciesism
Abstrakt: Práce popisuje historii vegetariánství z hlediska etiky. Je zaměřena na koncepce filozofů západního světa. Cílem této práce je představit druhovou nadřazenost v dílech Petera Singera, jako je experimentování na zvířetech a metody chovu na velkofarmách.
Abstrakt v dalším jazyce: The study describes the history of vegetarianism in ethics. It is focused on concepts of philosophers of Occident. The purpose of this study is to introduce speciesism in the works of Peter Singer as animals testing and factory farming.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sarka_Fiserova_Kritika_druhove_nadrazenosti_v_dile_Petera_Singera_2013_HUM.pdfPlný text práce932,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiserova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Fiserova_Tomanek.rtfPosudek oponenta práce874,87 kBRTFZobrazit/otevřít
Fiserova_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce292,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8805

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.