Název: Formy a podmínky šíření křesťanství: křížové výpravy
Další názvy: The methods and conditions of spreading christianity: crusades
Autoři: Ivaničová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8808
Klíčová slova: křesťanství;Ježíš Kristus;křížové výpravy;křižáci;Jeruzalém;svatá místa;Římská říše
Klíčová slova v dalším jazyce: christianity;Jesus Christ;crusades;crusaders;Jerusalem;saint places;Roman empire
Abstrakt: Práce se zaměřuje na dějiny křesťanství do období křížových výprav. Konkrétně je v práci popsána osobnost svatého Augustina, Konstantina Velikého a Karla Velikého. Poté je v práci rozebíráno a porovnáváno, jaké názory mají jednotliví autoři na křížové výpravy jakožto náboženské podniky a jaký vliv měly, jestli vůbec nějaký měly, na šíření a ochranu křesťanství.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on the history of Christianity till the Crusades. In the concrete, the work describes the personality of St. Augustine, Constantine the Great and Charlemagne. Then in the work is analyzed and compared what opinions individual authors have to the Crusades as a religious enterprises and how they influence, if any, helped dissemination and protection of Christianity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Andrea Ivanicova, Formy a podminky sireni krestanstvi_Krizove vypravy, 2013, HUM.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ivanicova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ivanicova_Stark.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ivanicova_Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce304,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8808

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.