Title: Formy a podmínky šíření křesťanství: křížové výpravy
Other Titles: The methods and conditions of spreading christianity: crusades
Authors: Ivaničová, Andrea
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8808
Keywords: křesťanství;Ježíš Kristus;křížové výpravy;křižáci;Jeruzalém;svatá místa;Římská říše
Keywords in different language: christianity;Jesus Christ;crusades;crusaders;Jerusalem;saint places;Roman empire
Abstract: Práce se zaměřuje na dějiny křesťanství do období křížových výprav. Konkrétně je v práci popsána osobnost svatého Augustina, Konstantina Velikého a Karla Velikého. Poté je v práci rozebíráno a porovnáváno, jaké názory mají jednotliví autoři na křížové výpravy jakožto náboženské podniky a jaký vliv měly, jestli vůbec nějaký měly, na šíření a ochranu křesťanství.
Abstract in different language: This work focuses on the history of Christianity till the Crusades. In the concrete, the work describes the personality of St. Augustine, Constantine the Great and Charlemagne. Then in the work is analyzed and compared what opinions individual authors have to the Crusades as a religious enterprises and how they influence, if any, helped dissemination and protection of Christianity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrea Ivanicova, Formy a podminky sireni krestanstvi_Krizove vypravy, 2013, HUM.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Ivanicova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordView/Open
Ivanicova_Stark.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordView/Open
Ivanicova_Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce304,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.