Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorMurgaš, Jaromírcs
dc.contributor.authorLukešová, Nikolacs
dc.contributor.refereeHanzelínová, Ladacs
dc.date.accepted2013-06-07cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:45:26Z
dc.date.available2012-06-18cs
dc.date.available2014-02-06T12:45:26Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-25cs
dc.identifier52017cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8819
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o výkladu lásky a nenávisti, zejména na základě dvou významných psychologů Ericha Fromma a Carla Gustava Junga. V úvodu je popsána obecná charakteristika lásky a nenávisti pomocí literatury Petera Laustera či M. Scott Pecka.cs
dc.format51 s. (90 213 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectláskacs
dc.subjectnenávistcs
dc.subjectzávislostcs
dc.subjectžárlivostcs
dc.subjectdruhy láskycs
dc.subjectdeterminacecs
dc.subjectarchetyp animacs
dc.subjectarchetyp animuscs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectarchetyp stínucs
dc.titleLáska a nenávistcs
dc.title.alternativeLove and hateen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s thesis deals with the interpretation of love and hate, especially on the basis of two important psychologists Erich Fromm and Carl Gustav Jung. The introduction describes the general characteristics of love and hate from literature by Peter Lauster or M. Scott Peck.en
dc.subject.translatedloveen
dc.subject.translatedhateen
dc.subject.translatedaddictionen
dc.subject.translatedjealousyen
dc.subject.translatedtypes of loveen
dc.subject.translateddeterminationen
dc.subject.translatedarchetype of animusen
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedarchetype of shadowen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_lukesovaPlný text práce898,66 kBUnknownZobrazit/otevřít
BP_LukesovaN_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
BP_LukesovaN_Hanzelinova.rtfPosudek oponenta práce48,86 kBRTFZobrazit/otevřít
Lukesova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce460,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8819

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.