Název: Etika v díle Arthura Schopenhauera
Další názvy: The Position of Ethics in the Work of Arthur Schopenhauer
Autoři: Müllerová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8821
Klíčová slova: Arthur Schopenhauer;Immanuel Kant;etika;metafyzika;kategorický imperativ;autonomie vůle
Klíčová slova v dalším jazyce: Arthur Schopenhauer;Immanuel Kant;ethics;metaphysics;categorical imperative;autonomy of the will
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je představení etické koncepce Arthura Schopenhauera, zachycení jejího významu v rámci jeho filosofické koncepce a zhodnocení Kantovy etiky. Bakalářská práce je věnována podstatným pojmům Schopenhauerovy filosofie, dále se zabývá hlavními faktory, které Schopenhauera při jeho práci ovlivnily. Pozornost je zaměřena na Schopenhauerův vztah ke Kantově etice a k některým Kantovým pojmům. Uvedena je Schopenhauerova vlastní etická koncepce.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor thesis is to present Schopenhauer's ethical concept, to capture its meaning within his philosophical concept and evaluation of Kant's ethics. The thesis is devoted to important concepts of Schopenhauer's philosophy, discussed the factors that influenced Arthur Schopenhauer in his work. Attention is focused on Schopenhauer's relationship to Kant's ethics and to some of Kant's concepts. Schopenhauer's own ethical concept is listed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Mullerova Simona.pdfPlný text práce627,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mullerova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Mullerova_Stark.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Mullerova_Simona.pdfPrůběh obhajoby práce455,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8821

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.