Title: Etika v díle Arthura Schopenhauera
Other Titles: The Position of Ethics in the Work of Arthur Schopenhauer
Authors: Müllerová, Simona
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8821
Keywords: Arthur Schopenhauer;Immanuel Kant;etika;metafyzika;kategorický imperativ;autonomie vůle
Keywords in different language: Arthur Schopenhauer;Immanuel Kant;ethics;metaphysics;categorical imperative;autonomy of the will
Abstract: Cílem bakalářské práce je představení etické koncepce Arthura Schopenhauera, zachycení jejího významu v rámci jeho filosofické koncepce a zhodnocení Kantovy etiky. Bakalářská práce je věnována podstatným pojmům Schopenhauerovy filosofie, dále se zabývá hlavními faktory, které Schopenhauera při jeho práci ovlivnily. Pozornost je zaměřena na Schopenhauerův vztah ke Kantově etice a k některým Kantovým pojmům. Uvedena je Schopenhauerova vlastní etická koncepce.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is to present Schopenhauer's ethical concept, to capture its meaning within his philosophical concept and evaluation of Kant's ethics. The thesis is devoted to important concepts of Schopenhauer's philosophy, discussed the factors that influenced Arthur Schopenhauer in his work. Attention is focused on Schopenhauer's relationship to Kant's ethics and to some of Kant's concepts. Schopenhauer's own ethical concept is listed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Mullerova Simona.pdfPlný text práce627,22 kBAdobe PDFView/Open
Mullerova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Mullerova_Stark.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordView/Open
Mullerova_Simona.pdfPrůběh obhajoby práce455,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.