Title: G. Washington a vznik Spojených států amerických
Other Titles: G. Washington and foundation of United states of America
Authors: Rýdlová, Alena
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8827
Keywords: George Washington;vznik USA;válka za nezávislost;první americký prezident;anglická kolonie;indiáni
Keywords in different language: George Washington;foundation of USA;american revolution war;first president of USA;indians
Abstract: Cílem bakalářské práce je objasnit roli George Washingtona při válce za nezávislost a následném vzniku USA. Práce se dělí na čtyři celky. První celek, kterému odpovídá první kapitola, se věnuje Washingtonovu mládí. Druhý celek - první část druhé kapitoly - se věnuje důvodům, kvůli kterým vypukla válka za nezávislost. Třetí celek, tedy druhá část druhé kapitoly, je nejdelší. Popisuji zde Washingtona jako vrchního velitele americké armády. Poslední celek je popsán ve třetí kapitole. Zabývá se Washingtonem jako prezidentem.
Abstract in different language: My bachelor work describe role of George Washington in formation of USA and in the War of Independence. The work is divided into four parts. The first one is about early life of Gorge Washington. The second part deals with the reasons for the outbreak of the War of Independence.The third part is the most comprehensive. It describes Washington as commander of the U.S. army. The last portion of information is about Washington as president.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rydlova - G. Washington a vznik Spojenych statu americkych (BP).pdfPlný text práce646,46 kBAdobe PDFView/Open
Rydlova_Budil.docPosudek vedoucího práce43 kBMicrosoft WordView/Open
BP_rydlova_novotny.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Rydlova_Alena.pdfPrůběh obhajoby práce518,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8827

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.