Název: G. Washington a vznik Spojených států amerických
Další názvy: G. Washington and foundation of United states of America
Autoři: Rýdlová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8827
Klíčová slova: George Washington;vznik USA;válka za nezávislost;první americký prezident;anglická kolonie;indiáni
Klíčová slova v dalším jazyce: George Washington;foundation of USA;american revolution war;first president of USA;indians
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je objasnit roli George Washingtona při válce za nezávislost a následném vzniku USA. Práce se dělí na čtyři celky. První celek, kterému odpovídá první kapitola, se věnuje Washingtonovu mládí. Druhý celek - první část druhé kapitoly - se věnuje důvodům, kvůli kterým vypukla válka za nezávislost. Třetí celek, tedy druhá část druhé kapitoly, je nejdelší. Popisuji zde Washingtona jako vrchního velitele americké armády. Poslední celek je popsán ve třetí kapitole. Zabývá se Washingtonem jako prezidentem.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor work describe role of George Washington in formation of USA and in the War of Independence. The work is divided into four parts. The first one is about early life of Gorge Washington. The second part deals with the reasons for the outbreak of the War of Independence.The third part is the most comprehensive. It describes Washington as commander of the U.S. army. The last portion of information is about Washington as president.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rydlova - G. Washington a vznik Spojenych statu americkych (BP).pdfPlný text práce646,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rydlova_Budil.docPosudek vedoucího práce43 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
BP_rydlova_novotny.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Rydlova_Alena.pdfPrůběh obhajoby práce518,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8827

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.