Název: Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol
Další názvy: The influence of public libraries on information literacy development of primary and secondary schools
Autoři: Svitáková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Šlesingerová, Helena
Oponent: Psutková, Blanka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8832
Klíčová slova: informační gramotnost;informační společnost;informační výchova;informační vzdělávání;veřejné knihovny;střední škola;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: information literacy;information society;information education;information literacy;public libraries;primary school;secondary school
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou informační gramotnosti ve veřejných knihovnách, konkrétně vlivem veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol. Stěžejní část práce představuje dotazníkový průzkum, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaký vliv mají veřejné knihovny na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol a to z pohledu a názorů pedagogů základních a středních škol. Mapuje současnou situaci a nabídku veřejných knihoven v oblasti informačního vzdělávání a zaměřuje se na spolupráci mezi školami a knihovnami.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is concerned with the issues of information literacy in public libraries, namely with the influence of public libraries on the development of information literacy in students of primary and secondary schools. The crucial part of this work is represented by a questionnaire survey, whose main aim it was to find out what influence have public libraries on development of information literacy in primary and secondary school students, seen from point of view of primary and secondary school teachers. It maps the current situation and the offerings of public libraries in the area of information education and it concentrates on the cooperation between schools and libraries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Svitakova Jitka.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svitakova_Slesingerova.rtfPosudek vedoucího práce1,52 MBRTFZobrazit/otevřít
protokol Svitakova_Psutkova.docxPosudek oponenta práce37,76 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Svitakova_Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce352,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8832

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.