Title: Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol
Other Titles: The influence of public libraries on information literacy development of primary and secondary schools
Authors: Svitáková, Jitka
Advisor: Šlesingerová, Helena
Referee: Psutková, Blanka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8832
Keywords: informační gramotnost;informační společnost;informační výchova;informační vzdělávání;veřejné knihovny;střední škola;základní škola
Keywords in different language: information literacy;information society;information education;information literacy;public libraries;primary school;secondary school
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou informační gramotnosti ve veřejných knihovnách, konkrétně vlivem veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol. Stěžejní část práce představuje dotazníkový průzkum, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaký vliv mají veřejné knihovny na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol a to z pohledu a názorů pedagogů základních a středních škol. Mapuje současnou situaci a nabídku veřejných knihoven v oblasti informačního vzdělávání a zaměřuje se na spolupráci mezi školami a knihovnami.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is concerned with the issues of information literacy in public libraries, namely with the influence of public libraries on the development of information literacy in students of primary and secondary schools. The crucial part of this work is represented by a questionnaire survey, whose main aim it was to find out what influence have public libraries on development of information literacy in primary and secondary school students, seen from point of view of primary and secondary school teachers. It maps the current situation and the offerings of public libraries in the area of information education and it concentrates on the cooperation between schools and libraries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Svitakova Jitka.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Svitakova_Slesingerova.rtfPosudek vedoucího práce1,52 MBRTFView/Open
protokol Svitakova_Psutkova.docxPosudek oponenta práce37,76 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Svitakova_Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce352,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.