Název: Láska a závislost - filozofie a psychologie lidských vztahů
Další názvy: Love and Addiction - philosophy and psychology of human relationships
Autoři: Vallová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Hanzelínová, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8835
Klíčová slova: láska;závislost;manželství;zamilovanost;milenecký vztah
Klíčová slova v dalším jazyce: love;addiction;marriage;lovingness;outside marriage relationship
Abstrakt: Práce pojednává o lásce a závislosti v mezilidských vztazích. Práce má podobu srovnání vybraných filozofických a psychologických autorů historicky řazených, počínaje antikou a konče moderním pojetím datujícího na přelom 20. a 21. stol.
Abstrakt v dalším jazyce: My work is about the love and addiction in interpersonal relationships. The work takes the form of comparison of selected philosophical an psychological authors in the historical context; starting from the antiquity and ending with the modern concept of this phenomenon dating to the turn of the 20th and 21th century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Simona_Vallova.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Vallova_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
BP_Vallova_Hanzelinova.rtfPosudek oponenta práce5,35 kBRTFZobrazit/otevřít
Vallova_Simona.pdfPrůběh obhajoby práce643,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8835

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.