Název: Španělský renesanční antropocentrismus
Další názvy: Spanish Renaissance Anthropocentrism
Autoři: Valešová, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Černá, Jana
Oponent: Kastnerová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8842
Klíčová slova: antropocentrismus;lidská důstojnost;lidská bědnost;lidská svoboda;ideální společnost;duše;tělo;pojednání;různorodá názorovost;bláznovství;španělská renesance
Klíčová slova v dalším jazyce: antropocentrism;human dignity;human misery;human freedom;ideal society;soul;body;conception;diverse opinion;mad;spanish reneissance
Abstrakt: Práce je zaměřena na projevy renesančního antropocentrismu ve Španelsku, a to ve třech odlišných diskurzech: filosofickém, výtvarném a literárním. Dobové myšlení je analyzováno predevším prostřednictvím kategorií důstojnosti a bědnosti človeka. Ve filosofické diskurzu je vytvořena komparace španělských myslitelů Juana Luise Vivese a Fernána Peréze de Oliva s italským filosofem Picem della Mirandola. Dále je lidská důstojnost vyzdvihována v literárním diskurzu, prostřednictvím díla Miguela de Cervantese y Saavedra - Don Quijote de la Mancha. V poslední řadě jsou popsány prvky antropocentrismu ve výtvarném umění, jsou analyzována díla významného představitele španělského umění - El Greca. Cílem práce je seznámení se s koncepcemi lidské důstojnosti v těchto třech rovinách, které jsou českému prostředí témeř neznámá.
Abstrakt v dalším jazyce: The leading theme of this Bachelor thesis is the human dignity in the Renaissance philosophy. Special focus is placed on Spain Renaissance philosophical mind, Spanish literature and art because this theme is not usual in the Czech philosophical discourse. In five chapters of this work are philosophical essays about human dignity, from three renaissance philosophers Pico de la Mirandola, Juan Luis Vives and Fernán Peréz de Oliva and finally there is the comparison of analyzed essays. Next is described human dignity in literature in famous work Don Quijote de la Mancha by Miguel de Cervantes and in art are analyzed pictures by El Greco.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Valesova_Nikol_-_BP.pdfPlný text práce539,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valesova_Cerna.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Valesova_Kastnerova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Valesova_Nikol.pdfPrůběh obhajoby práce370,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8842

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.