Název: Komparační analýza novozákonních evangelií
Další názvy: Comparative analysis of The New Testament´s gospels
Autoři: Josephová, Julie-Pierre
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8846
Klíčová slova: evangelium;komparace;bible;Nový Zákon;Ježíš Kristus;historicita Ježíše Krista;mytický Ježíš Kristus
Klíčová slova v dalším jazyce: gospel;comparison;bible;New Testament;Jesus Christ;historicity of Jesus Christ;mythical Jesus Christ
Abstrakt: Bakalářská práce je členěna na dvě části. V první z nich jsou uvedená obecná fakta vztahující se k předmětu práce a obsahuje též provedenou komparační analýzu novozákonních evangelií. Druhá část byla věnována historicitě Ježíše Krista, jeho možným mytickým vzorům a také byla zformulována aurotská hypotéza, pomocí které byly interpretovány vybrané pasáže novozákonních evangelií.
Abstrakt v dalším jazyce: This work should be able to propose a complete and systematical summary of the New Testament´s gospels with their discrepancies and their consequent interpretation and a view on the problem of Jesus Christ´s historicity with the enumeration of existing references and possible mythical or Old Testament´s patterns of his New Testament´s appearance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Komparacni analyza novozakonnich evangelii.pdfPlný text práce423,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Josephova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
BP - oponent Neupauer - Josephova.docPosudek oponenta práce59 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Josephova_Julie-Pierre.pdfPrůběh obhajoby práce413,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8846

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.