Title: Komparační analýza novozákonních evangelií
Other Titles: Comparative analysis of The New Testament´s gospels
Authors: Josephová, Julie-Pierre
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8846
Keywords: evangelium;komparace;bible;Nový Zákon;Ježíš Kristus;historicita Ježíše Krista;mytický Ježíš Kristus
Keywords in different language: gospel;comparison;bible;New Testament;Jesus Christ;historicity of Jesus Christ;mythical Jesus Christ
Abstract: Bakalářská práce je členěna na dvě části. V první z nich jsou uvedená obecná fakta vztahující se k předmětu práce a obsahuje též provedenou komparační analýzu novozákonních evangelií. Druhá část byla věnována historicitě Ježíše Krista, jeho možným mytickým vzorům a také byla zformulována aurotská hypotéza, pomocí které byly interpretovány vybrané pasáže novozákonních evangelií.
Abstract in different language: This work should be able to propose a complete and systematical summary of the New Testament´s gospels with their discrepancies and their consequent interpretation and a view on the problem of Jesus Christ´s historicity with the enumeration of existing references and possible mythical or Old Testament´s patterns of his New Testament´s appearance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komparacni analyza novozakonnich evangelii.pdfPlný text práce423,21 kBAdobe PDFView/Open
Josephova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordView/Open
BP - oponent Neupauer - Josephova.docPosudek oponenta práce59 kBMicrosoft WordView/Open
Josephova_Julie-Pierre.pdfPrůběh obhajoby práce413,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.